Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 9. 2009 12:04

Stipendijní program pro mladé řídící pracovníky ze střední Evropy

Stipendijní program Carl Friedrich Goerdeler-Kolleg podporuje každoročně až 25 mladých řídících pracovníků z veřejné správy, příspěvkových organizací nebo institucí plnících společensky důležité úkoly.

Stipendisté intenzivně poznávají německou veřejnou správu a seznamují se s evropskými předpisy v rámci spolupráce s kolegy v německých nebo evropských či v soukromých institucích. Stáže v rámci programu jsou koncipovány a realizovány dle individuálních představ a očekávání účastníků.

Kromě stáží jsou nedílnou součástí pobytu v Německu také semináře a další formy odborného vzdělávání. Stipendijní rok 2010/2011 podporuje a propojuje mladé řídící pracovníky oboru přeshraniční spolupráce a mezinárodní vztahy.

Základním předpokladem jednotné Evropy je úzká spolupráce mezi státy Evropské unie a jejími sousedy. V rámci programu Carl Friedrich Goergeler - Kolleg se potkávají vedoucí pracovníci z různých zemí, kteří pracují ve stejném oboru.

Tato síť je důležitým kamenem mozaiky pro budoucnost Evropy. Přispívá k odbourávání stereotypů, vytváří důvěru a podporuje eropskou myšlenku mírového soužití národů.

Do programu se lze přihlásit do 31.10. 2009.

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách nadace Robert Bosch Stiftung.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie