Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

8. 9. 2009 10:11

Stát umožní proplácení DPH obcím

Vláda včera schválila materiál, který předložil ministr zemědělství Jakub Šebesta, a který zavádí nový národní dotační titul OBCE na proplacení DPH obcím a svazkům obcí.

Celkové odhadované výdaje na proplacení DPH jsou cca 500 milionů Kč, administrací dotačního titulu je pověřen Podpůrný a garanční lesnický a rolnický fond (PGRLF).


„Schválený materiál řeší financování daně z přidané hodnoty u projektů Programu rozvoje venkova, které realizují obce a svazky obcí v rámci prvního až pátého kola příjmu žádostí. Výdaje vynaložené na tento program se předpokládají počínaje rokem 2009 a konče rokem 2012, přičemž průměrná roční výše tohoto výdaje na dotování DPH se odhaduje cca 150 mil. Kč a celková částka je odhadována na 500 milionů korun“, shrnul ministr Šebesta


Podle Šebesty je navrhovaný postup bez dopadu na státní rozpočet, potřebné prostředky budou získány ze zdrojů PGRLF, tímto postupem se zlepší finanční situace veřejných rozpočtů – obcí a svazků obcí.


Česká republika spolu s dalšími starými i novými členskými zeměmi po Evropské komisi v uplynulém roce požadovala ujasnění podmínek čerpání dotací ve vztahu k DPH a po tuto dobu za české obce DPH platil stát.

Bohužel Evropská komise na konci minulého roku tu situaci vyjasnila, ale v náš neprospěch. Evropská komise vysvětlila, že dosavadní postup, tj. brát výdaje na úhradu DPH jako uznatelný výdaj, je nesprávný a sdělila, že DPH pro veřejnoprávní subjekty není způsobilým výdajem.

Na tomto místě je třeba zdůraznit, že ze strany Evropské unie dochází k velké diskriminaci příjemců dotace z Programu rozvoje venkova, protože v rámci strukturálních fondů, kde jsou příjemci dotace obce nad 500 obyvatel, je DPH pro veřejnoprávní subjekty způsobilým výdajem.

Proto bylo rozhodnuto, že žádosti předkládané v roce 2009 a v dalších letech již pro veřejnoprávní subjekty DPH způsobilým výdajem nebude. V letech 2007 - 2008 však byly přijaty a schváleny žádosti obcí o podporu v rámci PRV s tím, že DPH byla považována za způsobilý výdaj.


Dotační titul OBCE bude vyhlášen v průběhu následujících 14 dní. Hned poté bude veřejnost i dotčení příjemci dotace detailně informováni o nastavení tohoto dotačního titulu a SZIF bude pokračovat v administraci Žádostí o platbu, které byly kvůli DPH pozastaveny.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie