Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

21. 8. 2007 10:23

Stát plánuje bezúplatně převést krajům některé pozemky

Pozemkový fond (PF) má dostat možnost bezúplatně převádět spravované pozemky pod silnicemi II. a III. třídy a místními komunikacemi krajům a obcím. Předpokládá to novela zákona o PF, kterou ve středu projedná vláda.

Nynější situace, kdy jsou pozemky pod silnicemi státní, ale ve správě Pozemkového fondu, totiž podle materiálu pro vládu značně komplikuje situaci krajů při údržbě komunikací II. a III. třídy.

O žádosti kraje či obce o převod pozemků by rozhodovalo zastupitelstvo, které by při jejím podání současně přikládalo, pokud by bylo třeba, schválený geometrický plán vymezující převáděný pozemek. Náklady na případnou identifikaci parcel, včetně oddělovacích geometrických plánů, by hradily kraje a obce ze svých prostředků.

Pozemkový fond už nyní převádí pozemky pod dálnicemi a silnicemi I. třídy na Ředitelství silnic a dálnic, a to na základě žádosti nabyvatele, doložené souhlasem ministerstva dopravy.

Fond v současnosti spravuje asi 430.000 hektarů státní půdy, což je zhruba desetina zemědělského půdního fondu. Pozemky postupně odstátňuje. Vedle bezúplatných převodů zejména vypořádává restituční nároky na náhradní pozemky. Státní půdu také prodává.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie