Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 3. 2022 17:54

Stát dal souhlas se zahájením výběrového řízení na dodavatele nového jaderného zdroje v Dukovanech

Předseda vlády navštívil jadernou elektrárnu Dukovany, 17. března 2022.
Předseda vlády navštívil jadernou elektrárnu Dukovany, 17. března 2022.
Ministerstvo průmyslu a obchodu v návaznosti na stanovisko vlády dalo investorovi nového bloku jaderné elektrárny Dukovany souhlas se zahájením tendru a přizvání třech uchazečů, tj. Électricité de France, Korea Hydro and Nuclear Power Company a Westinghouse Electric Company LLC, kteří prošli bezpečnostním posouzením. Zároveň MPO vyzvalo investora, aby zahájil výběrové řízení, což společnost Elektrárna Dukovany II, a. s. učinila tentýž den, tj. 17. března 2022.

„Udělali jsme významný krok k dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Parametry výběrového řízení jsou nastaveny tak, aby se ho nemohly účastnit státy, které jsou bezpečnostním rizikem. Je to klíčový a důležitý projekt z hlediska energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky," uvedl premiér Petr Fiala.

Podle První prováděcí smlouvy o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice zaslalo MPO investorovi EDUII souhlas se zapracováním bezpečnostních požadavků do poptávkové dokumentace a souhlas s přizváním třech dodavatelů nového jaderného zdroje, kteří byli na základě usnesení vlády prověřeni v rámci tzv. bezpečnostního posouzení Ministerstva vnitra a jím řízené skupiny zpravodajských služeb a MPO.

„Zahájení tendru je významný milník, nicméně důležité je nyní především plnění dalších úkolů, zejména pokračování povolovacích procesů, notifikace veřejné podpory a úspěšné vysoutěžení dodavatele s co nejvýhodnějšími podmínkami pro Českou republiku. Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu bude zásadní, aby vše proběhlo korektně a hladce a na to se nyní soustředíme,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

V návaznosti na souhlas státu investor zahájil výběrové řízení, které by mělo být uzavřeno na přelomu roku 2023/2024, poté bude vybrán dodavatel. Následuje finalizace kontraktu a v roce 2024 jeho podpis paralelně s uzavřením smlouvy o výkupu mezi státem a EDUII a rozhodnutím vlády o poskytnutí státní půjčky formou tzv. návratné finanční výpomoci podle nízkouhlíkového zákona, který vstoupil v účinnost 1. ledna 2022. Výstavba Dukovan II má být dle platného harmonogramu zahájena v roce 2029, spuštění bloku se předpokládá v roce 2036.

„Klíčovými aspekty v tendru budou kromě výše nabízené ceny i další podmínky, zejména garance dodavatelů za dodržení harmonogramu a rozpočtu. Z pohledu MPO je důležitá i významná míra zapojení českého průmyslu do přípravy a výstavby a transfer technologií, které zajistí nezávislý provoz a rozvoj českého know-how v jaderném sektoru,“ dodává náměstek ministra průmyslu a obchodu pro jadernou energetiku Tomáš Ehler.

Součástí poptávkové dokumentace na nový zdroj v Dukovanech je i nezávazná opce na další bloky v lokalitě Temelín a Dukovany. MPO v souladu s programovým prohlášením vlády připraví podklady pro rozhodnutí o dalším rozvoji jádra v ČR.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie