Aktuálně

13. 3. 2008 18:30

Stalo se: Před 25 lety unesli povstali UNITA v Angole 66 československých občanů

Předseda vlády ČR MirekTopolánek vydal k 25. výročí únosu československých občanů z angolské obce Alto Catumbela prohlášení.


12. března 1983 brzo ráno zaútočilo na angolskou obec Alto Catumbela přepadové komando povstaleckého hnutí UNITA a zajalo 66 československých občanů včetně dětí a žen. Jednalo se o experty OSN, kteří měli v Angole započít výrobu v místní papírně a celulózce. „Ve čtvrt na šest ráno propukla přestřelka,“ říká Lubomír Sazeček pamětník a jeden ze svědků této události. Tehdy netušili, co je čeká – 84 denní dramatický pochod 1300 kilometrů a další dlouhé dny jako zajatci v táboře Jamba na jihu Angoly. Teprve po celkem 111 dnech byly propuštěny ženy a děti. Po dalším necelém týdnu bylo propuštěno sedm nemocných mužů. Až 23. června 1984 byl propuštěn zbytek dvaceti mužů.

Tehdy panovalo na tuto událost tiskové embargo a Sovětský svaz hodlal únos řešit ozbrojenou cestou za pomocí kubánských vojenských sil. Československé vedení se postavilo proti tomuto řešení a zvolilo diplomatické vyjednávání. Vůdce povstalců UNITA Jonas Savimbi hodlal využít vyjednávání s československými úřady k tomu, aby dosáhl od Československa mezinárodního uznání existence své organizace. Dalším jeho cílem bylo vybojovat si post prezidenta Angoly.

Pochod bušem byl pro československé zajatce hrozným zážitkem, na který pamětníci dodnes vzpomínají a budí je ze spánku. Například Slovák František Zlocha si pamatuje na výkřik svého kolegy Michala Szante „Ferko, boha chlór!“ Příslušníci UNITA začali ničit továrnu a mohlo dojít k výbuchu a obrovské katastrofě. Nejhorší zážitek u všech panuje při vzpomínce na úmrtí jejich kolegy Jaroslava Navrátila, který nevydržel pouť na jihovýchod Angoly. Údajně spadl a zranil se na hlavě. Podařilo se sehnat skříň, vložit do ní jeho tělo a pochovat jej. Všichni tehdy zpívali československou hymnu.

Kombinát celulózky a papírny dodnes v Alto Catumbela není v provozu. Není moci ani člověka, který by jej uvedl do provozu.

Předseda vlády ČR MirekTopolánek vydal k 25. výročí únosu československých občanů z angolské obce Alto Catumbela prohlášení.

Fakta:
V Angole se hned po získání nezávislosti na Portugalsku v roce 1975 rozhořela občanská válka mezi marxistickým Lidovým hnutím za osvobození Angoly (MPLA), které podporoval socialistický blok (včetně Kuby), a povstaleckým hnutím Národní svaz pro úplnou nezávislost Angoly (UNITA), jež se opíralo o podporu Západu (a vojenských jednotek Jihoafrické republiky a Zairu). Boje ale pokračovaly a v roce 1999 musel generální tajemník OSN prohlásit mírový proces za neúspěšný. 22. února 2002 byl Jonas Savimbi zastřelen a mezi frakcemi byl uzavřen klid zbraní. Hnutí UNITA se vzdalo ozbrojené činnosti.
Počátek tohoto boje má však kořeny již v době protikoloniálního zápasu, během čtrnáctileté guerillové války, kdy existovalo tři frakce odboje (MPLA, UNITA a FNLA).
Z projevu Lubomíra Strouhala před poslanci Federálního shromáždění 21. března 1984
Rád bych se v této souvislosti, soudružky a soudruzi poslanci, zmínil i o záležitosti dvaceti unesených čs. občanů, které zadržuje na jihu Angoly organizace UNITA. Již je tomu celý rok, co tito muži byli spolu se svými ženami a dětmi odvlečeni od mírové práce na komplexu Alto Catumbela. Po celou tuto dobu vedoucí orgány strany a státu, osobně a velmi angažovaně i generální tajemník ÚV KSČ a prezident republiky Gustáv Husák, vynakládají velké úsilí na jejich záchranu. Do vlasti se vrátili ženy, děti a někteří muži. O návrat zbývajících dvaceti usilujeme všemi dostupnými diplomatickými prostředky. A nebudeme litovat ani nadále, abychom ochránili jejich životy a přivedli je k nám domů, do jejich vlasti.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie