Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 3. 2009 8:33

Společný postup k překonání krize

Pod tímto titulkem a fotografií premiérů N. Sarkozyho a M. Topolánka byly na webových stránkách EU publikovány závěry ze summitu hlav zemí a států EU. Přiloženo je společné tiskové prohlášení.

Hlavy států a předsedové vlád členských států EU jednali o finanční a hospodářské krizi na neformálním zasedání konaném v Bruselu dne 1. března. Dohodli se, že Evropa musí i nadále postupovat koordinovaně.

Čelní představitelé se dohodli na tom, že se další činnost bude uskutečňovat v těchto směrech:

• Budování důvěry a podpora finanční stability

• Nastartování reálné ekonomiky zpět k růstu

• Spolupráce na celosvětové úrovni.

Uznali, že zásadním úkolem je uvolnit úvěrové toky a řešit znehodnocená aktiva bank. Za podstatné považovali zlepšení regulace finančních institucí a dohledu nad nimi a zajištění dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. V celé EU by měla být posílena makrofinanční stabilita a poskytnutí pomoci se předpokládá pro každý členský stát, který čelí dočasným nerovnováhám. Účastníci rovněž upozornili na perspektivní vyhlídky ve střednědobém horizontu a na přínosy plynoucí z integrace EU.

Protekcionismus není řešením – hlavním motorem pro dosažení růstu a zaměstnanosti by měl být jednotný trh. Ztráty pracovních míst by měly být omezeny tím, že budou v plném rozsahu využívány nástroje jako Evropský sociální fond. Zvláštní summit na téma zaměstnanosti se uskuteční v květnu v Praze. Pokud jde o evropský automobilový průmysl, byla uvítána posílená koordinace programů na obnovu vozového parku.

Účastníci zasedání rovněž došli k závěru, že snahy uvnitř EU by měly nalézt odpovídající odezvu na mezinárodní úrovni, a zdůraznili význam vrcholné schůzky skupiny G-20, která se bude konat dne 2. dubna v Londýně.

FOTOGRAFIE Z WEBOVÝCH STRÁNEK RADY EU

N. Sarkozy a M.Topolánek

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie