Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 8. 2007 9:44

Společné prohlášení předsedy vlády ČR Mirka Topolánka a poslanců Miloše Melčáka a Michala Pohanky.

Předseda vlády se včera v pozdních nočních hodinách po schůzce předsedů koaličních stran sešel rovněž s poslanci Milošem Melčákem a Michalem Pohankou a dlouze společně jednali o podpoře vládního návrhu reformy veřejných financí.

Všichni účastníci schůzky se shodli na tom, že neúměrně rostoucí zadlužení a deficit veřejných financí ohrožují stabilitu ekonomiky, podkopává růst životní úrovně občanů, brání udržení nízké nezaměstnanosti a může zastavit čerpání strukturálních fondů Evropské unie, tolik potřebných pro méně rozvinuté regiony v naší zemi.
Všichni účastníci se shodli na nejdůležitějších principech navržených legislativních změn. Je to především ochrana a podpora dětí a rodin s dětmi, podpora podnikání, motivace k zákonné práci, postihování nezákonného zaměstnávání a právní stát.
Předseda vlády se s oběma poslanci dohodl na zahrnutí jejich priorit a především na následujících úpravách koaliční verze navrhované reformy:
1) Bude zachována stávající úprava a daňové zvýhodnění stravenek.
2) Bude rozšířen výběr pojistného na zdravotní pojištění z tzv. funkčních požitků, což přinese zdravotním pojišťovnám dodatečné 1-1,3 mld. Kč.
3) Následně bude prosazena stejná úprava pro sociální pojištění, což přinese další prostředky do fondu sociálního pojištění
4) Úspory z regulace vzniklé v jednotlivých segmentech zdravotní péče budou následně využity především v těchto segmentech.
5) Ředitele VZP nebude jmenovat a odvolávat vláda.
6) Bude zvýšena hranice povinnosti vedení podvojného účetnictví pro podnikatelské subjekty na 25 milionů korun ročního obratu.
7) Bude prosazen návrh, který povede k zatraktivnění našeho daňového prostředí pro společnosti hospodařící ve strukturách holdingu.
Dohodnuté změny budou zapracovány do společného pozměňovacího návrhu, který na dnešním jednání Poslanecké sněmovny přednese předseda vlády.
Poslanci Miloš Melčák i Michal Pohanka jsou připraveni takovouto dohodu a kompromis podpořit a hlasovat pro její přijetí v Poslanecké sněmovně.
Nad rámec těchto úprav se všichni účastníci dohodli na dalších programových prioritách jako jsou podpora zaměstnávání studentů, postihování černé práce a sankcionování zneužívání v trestněprávní rovině, vyplácení pohřebného ve stavu hmotné nouze a prosazení reforem justice, což obě strany považují za neméně významné a společně s koalicí je prosadí v budoucnu.


V Praze dne 15.8.2007

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie