Aktuálně

15. 2. 2016 16:20

Premiéři V4 potvrdili Pražskou deklarací společnou snahu o posilování Evropy

Premiéři zemí Visegrádské skupiny si v pondělí 15. února 2016 připomněli významné výročí 25 let od začátku úzké spolupráce.
Premiéři zemí Visegrádské skupiny si v pondělí 15. února 2016 připomněli významné výročí 25 let od začátku úzké spolupráce.
Premiéři zemí Visegrádské skupiny se v pondělí 15. února 2016 sjeli na pozvání předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky do Prahy. Na summitu v Černínském paláci si připomněli významné výročí 25 let od začátku úzké spolupráce České republiky, Slovenské republiky, Polska a Maďarska. Na závěr přijali deklaraci, která stvrzuje jejich partnerství i nadále.

Bohuslav Sobotka, premiér České republiky, Beata Szydlová, premiérka Polska, Viktor Orbán, premiér Maďarska a Robert Fico, premiér Slovenska, v deklaraci potvrdili, že tyto země budou nadále pokračovat ve snaze o budování bohatší a demokratičtější Evropy.

„Usilujeme o vytvoření atmosféry partnerství, důvěry, vzájemné úcty a solidarity mezi našimi čtyřmi státy. Ve svém budoucím úsilí chceme i nadále směřovat k rozšiřování a upevňování vztahů uvnitř Visegrádské skupiny, a to jak v rámci Evropské unie, tak i mimo něj, a prostřednictvím silné skupiny V4 chceme přispět dalšímu posilování Evropské unie,“ stojí v Pražské deklaraci.

V posledních 25 letech tyto země prošly politickou a ekonomickou transformací a chtějí i nadále nabízet své znalosti a zkušenosti, stejně jako finanční prostředky, ve snaze pomoci s transformací dalším zemím v přechodném období, jako jsou například státy západního Balkánu a Východního partnerství.

Druhá část summitu je zaměřena na společný postup při řešení migrační krize. Jako hosté se setkání účastní prezident Makedonské republiky Ďorge Ivanov a předseda vlády Bulharska Bojko Borisov.

Mimořádný summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny, Praha, 15. února 2016

Pražská deklarace (společné prohlášení k 25. výročí V4)

Deklarace o spolupráci České a Slovenské Federativní Republiky, Polské republiky a Maďarské republiky na cestě evropské integrace’, podepsaná ve Visegrádu přesně před 25 lety, tedy dne 15. února 1991, výrazně přispěla k rozvoji střední Evropy. Myšlenka vzájemné spolupráce se zrodila s pádem železné opony a koncem studené války, událostmi, jež vedly ke znovusjednocení Evropy. O pouhých třináct let později, v roce 2004, došlo k historickému kroku – vstupu zemí Visegrádské skupiny (V4) do Evropské unie. Následný vývoj prokázal, že skupina V4 potřebuje Evropskou unii, stejně jako Evropská unie potřebuje země Visegrádské skupiny.

Za posledních 25 let Visegrádská skupina rozvíjí úzkou a intenzívní spolupráci založenou na společných hodnotách a zájmech. Svým členstvím v Evropské unii a NATO země Visegrádské skupiny přispěly hospodářské a politické integraci Evropy a prohloubily stabilitu a bezpečnost kontinentu. Skupina V4 se stala dobře zavedenou značkou, a to i v globálním měřítku, a uznávaným a spolehlivým partnerem při řešení problémů, jimž čelí euroatlantický svět.

Během posledních 25 let jsme si též uvědomili, že každý úspěch vyžaduje soustavnou práci a úsilí. Zatímco v době našeho přistoupení nikdo nepochyboval o tom, že Evropská unie byla a bude sjednoceným a prosperujícím společenstvím, dnes si toto výročí připomínáme v jiné atmosféře:
v atmosféře hledání identity a přehodnocování našich společných cílů. Evropská unie a NATO již nejsou pouze naším jediným ukotvením a garantem naší prosperity, jsou dnes navíc výraznou součástí společné identity, za níž se naše země cítí zodpovědné.

Naším přistoupením se Evropa sjednotila. Uvědomujeme si, že nebezpečí vzniku dělicích čar v Evropě stále přetrvává a jsme si dobře vědomi také případných negativních důsledků takového rozdělení. Proto jsme odhodláni aktivně a rozhodně předcházet a bránit vzniku takových nových hranic. Jsme přesvědčeni, že všichni naši evropští partneři sdílejí toto odhodlání a jsou připraveni společně s námi v tomto duchu pracovat.

Usilujeme o vytvoření atmosféry partnerství, důvěry, vzájemné úcty a solidarity mezi našimi čtyřmi státy. Ve svém budoucím úsilí chceme i nadále směřovat k rozšiřování a upevňování vztahů uvnitř Visegrádské skupiny, a to jak v rámci Evropské unie, tak i mimo něj, a prostřednictvím silné skupiny V4 chceme přispět k dalšímu posilování Evropské unie.

Jednoznačně prosazujeme rozšiřování Evropské unie jako nástroj pro šíření prostoru stability a prosperity. Jako země, které využily příležitostí, jež nám připravilo naše vlastní přistoupení k Evropské unii, považujeme za svou morální povinnost udržet dveře do EU otevřené i pro současné a budoucí kandidátské země.

Za posledních 25 let naše země prošly zásadní politickou a ekonomickou transformací. Chceme i nadále nabízet své znalosti a zkušenosti, stejně jako finanční prostředky, s cílem napomáhat transformaci zemím, které procházejí přechodným obdobím, jako například státům západního Balkánu a Východního partnerství.

Podařilo se nám dosáhnout jedinečné úrovně účinné a pružné spolupráce v rámci skupiny V4 bez zbytečného navyšování institucionalizace. Naše jediná stálá instituce – Mezinárodní visegrádský fond (International Visegrád Fund - MVF) – sehrává významnou úlohu jak v rámci skupiny V4, tak také vůči našim partnerům. MVF budeme i nadále využívat nejen k posilování soudržnosti Visegrádské skupiny, ale také k podpoře reformních procesů našich partnerů v zemích západního Balkánu a Východního partnerství.

Nedávný vývoj, jehož společným jmenovatelem je ohrožení míru, bezpečnosti a prosperity občanů EU, vyžaduje od všech evropských spojenců společnou reakci. Poučili jsme se z vlastních zkušeností o tom, jak nebezpečné může být oslabování evropské jednoty. Chceme, aby evropská integrace pomáhala členským státům dosahovat jejich cílů. Proto se aktivně snažíme udržet dynamiku a pružnost Evropské unie v souladu se základním principem evropské spolupráce, jímž je “jednota v rozmanitosti”. Z tohoto důvodu se také snažíme hájit výsledky naší spolupráce, které přispívají k dalšímu hospodářskému rozvoji našich zemí a ke zvyšování prosperity. Domníváme se, že prohlubování evropské integrace je zcela zásadní. Proto jsme rozhodnuti se aktivně podílet na jejím posilování a efektivním fungování. Chceme, aby Evropská unie byla silnější, a jsme přesvědčeni, že silná Evropská unie potřebuje silnou Visegrádskou skupinu.

Stejně jako před 25 lety jsou i dnes země Visegrádské skupiny oddanými členy euroatlantického společenství. Společnou prací a úsilím pokračují a budou i nadále pokračovat ve snaze budovat silnější, prosperující a demokratičtější Evropu.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie