Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

11. 8. 2009 11:09

Soutěž Journalist Award 2009

Novinářská cena „Pro rozmanitost. Proti diskriminaci.“, kterou již šestým rokem vyhlašuje Evropská komise, vyznamenává novináře zemí EU publikující na internetu i v tisku, jež svou prací přispívají k tomu, aby veřejnost lépe porozuměla boji proti diskriminaci.

Soutěž je otevřena všem novinářům, kteří píší o problému diskriminace na základě rasového či etnického původu, náboženství či přesvědčení, věku, zdravotního postižení a sexuální orientace. Všechny přihlášené práce musejí být publikovány v tištěných nebo online médiích, jejichž hlavní redakce sídlí v některém z 27 členských států EU.

Rok 2010 je vyhlášen Evropským rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení, a letošní ročník soutěže proto nabízí zvláštní cenu, jež bude udělena nejlepším článkům na téma chudoby způsobené výše uvedenou problematikou.

Kdo se může zúčastnit?

Soutěže se mohou zúčastnit žurnalisté ze všech 27 členských států EU. Přihlášené práce musejí být publikovány v tištěných médiích nebo na internetu od 1. listopadu 2008 do 31. srpna 2009.

Hlavní redakce média, ve kterém byla publikována soutěžní práce, musí sídlit v některém z 27 členských států EU.

Články musejí být napsány v jednom z 23 oficiálních jazyků členských států EU a musejí mít rozsah nejméně 3 800 znaků (s mezerami). Doporučujeme, aby články nebyly delší než 50 000 znaků (s mezerami).

Ceny

Každý vítěz národní soutěže pořádané ve 27 zemích obdrží cenu v hodnotě 600 EUR.

Vítěz evropské soutěže plus další dva v pořadí obdrží ceny v hodnotě 4 500 EUR, 3 000 EUR a 2 000 EUR.

Národní vítězové zvláštní ceny na téma Chudoba obdrží v každé členské zemi 400 EUR. Vítěz celoevropské zvláštní ceny na téma Chudoba se může těšit na cenu v hodnotě 2 500 EUR.

Více informací na oficiálních stránkách soutěže

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie