Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 1. 2009 7:32

Snadnější přístup vysokoškolsky vzdělaných občanů ČR na německý trh práce

Dnem 1. 1. 2009 vstoupila ve Spolkové republice Německo v platnost legislativní úprava, která představuje další dílčí krok ke snadnějšímu přístupu občanů ČR na německý trh práce.

Pro občany ČR s vysokoškolským vzděláním (doktorského, magisterského a bakalářského typu) při nástupu odpovídající závislé činnosti v Německu i po 1. 1. 2009 nadále platí povinnost obdržet od místní pobočky Spolkové agentury práce pracovní povolení ("Arbeitserlaubnis-EU"). V rámci řízení o udělení tohoto povolení však Spolková agentura práce nově - od 1. 1. 2009 - nebude přezkoumávat, zda dané pracovní místo může být obsazeno německým zaměstnancem nebo cizincem, který je ohledně svého přístupu k německému pracovnímu trhu německým zaměstnancům postaven na roveň (test komunitární preference). Spolková agentura práce bude ovšem v rámci řízení o udělení pracovního povolení nadále přezkoumávat, zda zaměstnanec splňuje příslušné kvalifikační předpoklady a dané pracovní místo kvalifikační nároky na vysokoškolské vzdělání a zda zaměstnanec nemá být zaměstnán za horších podmínek než srovnatelní němečtí zaměstnanci.

Přechodné období pro EU-8 však bude po doběhnutí své druhé fáze

k 30. 4. 2009 prodlouženo do 30. 4. 2011. Česká republika bude v rámci předsednictví prosazovat úplné uvolnění volného pohybu pracovních sil.

Dalším dílčím krokem souvisejícím s přístupem českých občanů na německý trh práce je prodloužení možnosti sezónního zaměstnání z nynějších čtyř měsíců na šest měsíců v kalendářním roce. Toto se týká oborů zemědělství, hotelnictví a gastronomie. Více na: http://portal.mpsv.cz/eures/prace_v_eu/zeme/nemecko/

Nadále přitom platí dosavadní legislativní úprava, že občané tzv. nových členských států Evropské unie, kteří na základě pracovního povolení uděleného pro konkrétní pracovní místo, mají za sebou nejméně jeden rok závislé činnosti v Německu, po uplynutí této lhůty mohou požádat příslušný úřad práce v Německu o místně, profesně a časově neomezené povolení k přístupu na německý trh práce.

autor: Jiří Sezemský, vedoucí oddělení styků s veřejností

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie