Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 5. 2009 14:02

Setkání premiéra s představiteli církví

Premiér Jan Fischer se dnes v dopoledních hodinách setkal se zástupci církví. Jednání se zúčastnil předseda České biskupské konference Jan Graubner, předseda Ekumenické rady církví Pavel Černý a předseda Federace židovské obce Jiří Daníček.

Předseda vlády hovořil s představiteli církví o vzájemné spolupráci v otázkách českého předsednictví a jednali o aktuálních problémech týkajících se zejména nárůstu extremismu, xenofobie a antisemitismu v České republice. Obě strany se shodly na potřebě vzájemné spolupráce, na rozvíjení společných projektů v oblastech, které společnost potřebuje. Jan Fischer konstatoval, že zapojení církví pokládá v boji proti extremismu za velmi významné.

„Extremismu jsme věnovali velký prostor. Církve a náboženské společnosti mohou být významným partnerem a společníkem proto, abychom tuto zlou vlnu zastavili,“ řekl po schůzce předseda vlády. Zároveň se také vyjádřil k tomu, že jeho vláda nebude řešit majetkové vyrovnání státu s církvemi, protože se domnívá, že je to téma, kterým by se měla zabývat politicky komponovaná vláda.

Představitelé církví ocenili otevřenost a vstřícnost premiéra řešit aktuální problémy, se kterými se potýkají, a chtějí i nadále rozvíjet vzájemnou spolupráci.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie