Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 2. 2009 10:56

Ruší se zálohy na daň z příjmů

Ministerstvo financí rozhodlo o zrušení povinnosti zálohovat daně z příjmů fyzickým a právnickým osobám. Tento krok patří do souboru opatření Národního protikrizového plánu vlády.

Rozhodnutí se vztahuje pouze na fyzické osoby s příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti a právnické osoby, pokud k 1. prosinci 2008 neměly zaměstnance nebo zaměstnávaly nejvýše 5 zaměstnanců. „Jedná se o další opatření s cílem podpořit efektivnější nakládání s finančními prostředky v podnikatelském sektoru,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Přesně znění uvedeného rozhodnutí je možné nalézt na internetových stránkách české daňové správy  a Ministerstva financí.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie