Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 8. 2010 16:29

Rodné číslo v občance bude možná minulostí, rozhodne vláda

Adresa trvalého bydliště, rodinný stav nebo rodné číslo nemají být v budoucnu uvedené v občanském průkazu.

Údaj o rodném čísle a adrese místa trvalého pobytu by měl být v občanských průkazech až do konce roku 2016. Poté bude k údaji o trvalém pobytu elektronický přístup přes základní registr obyvatel. Rodné číslo bude nahrazeno jinými bezvýznamovými identifikátory. Tak zní stručné návrh, který projedná vláda.

Podle předloženého materiálu se neuvedením rodného čísla na občance a jeho postupným zrušením zamezí zneužívání například při krádeži nebo ztrátě dokladu. Podle ministerstva vnitra navíc uvádění některých údajů v občanském průkaze ztrácí v současnosti smysl a při jakékoliv změně například trvalého bydliště nebude potřeba výměna dokladu. Tím se má také ušetřit.

Změny ohledně informací v občanském průkazu mají přijít se zprovozněním tzv. základních registrů veřejné správy. Začátkem roku 2012 má být zkušebně zprovozněn základní registr obyvatel, základní registr právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí a základní registr agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností.

Zřízení těchto čtyř základních registrů, které se stanou datovou základnou pro nejčastěji využívané údaje při výkonu veřejné moci a které zaručí jejich bezpečné sdílení, představuje výrazný pokrok v rozvoji eGovernmentu v České republice. Prostřednictvím systému základních registrů by měly být zrychleny správní procesy, odstraněny duplicity vedených dat a v neposlední řadě se očekává též odstranění zbytečné byrokracie ve styku fyzických a právnických osob s úřady.


vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie