Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 3. 2009 12:16

Reforma terciárního vzdělávání bude bez školného

Ministr O. Liška tak reaguje na skutečnost, že Rada vysokých škol publikovala na internetu pracovní verzi jedné z pomocných variant zásad věcného záměru, kde se o školném hovoří.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška znovu zdůraznil, že připravovaný věcný záměr zákona o terciárním vzdělávání nepočítá se zavedením školného na veřejných vysokých školách. Zároveň připomněl, že MŠMT má od počátku v plánu během dubna zveřejnit konečnou podobu materiálu.

"Takový přístup k tvorbě reformní legislativy mě mrzí. Zástupci Rady vysokých škol jsou - stejně jako zástupci České konference rektorů - v pracovním týmu připravujícím návrh věcného záměru silně zastoupeni. O všem mají perfektní informace z první ruky, včetně otázek financování terciárního vzdělávání. Nevím tedy, proč někdo jiný z Rady zásobuje média 'skandálními odhaleními' o školném. Přece dobře vědí, že školné nebude. To, co někdo jménem Rady vysokých škol rozesílá novinářům a poškozuje tak Radu jako věrohodného partnera, je jen jedna z pracovních variant, která se ani nedostala na program posledního jednání pracovní skupiny. Expertní tým ji připravil právě jako variantu kvůli posouzení fungování hypotetického systému se školným, neboť je známo, že část rektorů a vysokoškolské reprezentace školné požaduje, i když o tom nahlas raději příliš nemluví. To sice neznamená, že se chystáme zavést školné, ale musíme o tom diskutovat. Takto postupují všechny expertní skupiny všude na světe, pokud mají elementární zodpovědnost. Několikrát jsem deklaroval, že školné nezavedu, ale že se nebráním zahájení seriózní a kvalifikované debaty na toto téma," zdůrazňuje ministr Liška.

Podle ministra je pracovní tým, který připravuje návrh věcného záměru zákona, tak reprezentativní, že by bylo chybou, kdyby se nemohl zabývat různými eventualitami. "Jde o odborníky v oblasti terciárního vzdělávání a tito lidé neuvažují v horizontu jednoho volebního období. Jejich úkolem je přemýšlet o vysokých školách na desetiletí dopředu," uzavírá Liška.

Podle ministra budou otázky financování projednány na příštím setkání členů pracovní skupiny 1. dubna.

Zdroj: MŠMT

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie