Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

4. 6. 2007 23:21

Rakouská vláda zaslala Topolánkovi dopis k Temelínu

Rakousko vyzývá českou vládu, aby s ním jednala o otázkách týkajících se bezpečnosti jaderné elektrárny Temelín, které jsou podle jeho názoru dosud otevřené. .

Tuto výzvu obsahuje delší dobu ohlašovaný dopis, který dnes rakouský kancléř Alfred Gusenbauer a ministr životního prostředí Josef Pröll zaslali českému premiérovi Mirku Topolánkovi. Rakouští odpůrci Temelína zaslání dopisu uvítali jako "úspěch hraničních blokád" a oznámili, že totální blokáda česko-rakouských hranic chystaná na polovinu června se prozatím odkládá. Premiér kvůli návštěvě Nizozemska dopis zatím nedostal.

Zaslání tohoto dopisu, respektive nóty, doporučila rakouské vládě komise právních expertů, která posuzovala možnost podání mezinárodněprávní žaloby proti České republice. Komise došla k závěru, že podání žaloby je prakticky nemožné.

V dopisu vyjadřuje rakouská vláda názor, že z jejího hlediska nebyla splněna všechna ujednání dohody z Melku z roku 2000 o bezpečnosti Temelína, a vyzývá českou vládu k jednání o těchto otevřených otázkách.

Tento názor je podpořen přiloženým posudkem vládního poradce v otázkách jaderné bezpečnosti Helmuta Hirsche. Ten uvádí, že ve všech sedmi bezpečnostních oblastech uvedených v melkském protokolu "existují dosud nevyřešené otázky". Z rakouského hlediska tedy dosud nebyly cíle stanovené v ujednáních splněny, uvádí se v dopisu.

"Rakousko proto vyzývá Českou republiku, aby s ním zahájila jednání, jejichž cílem by bylo ukončení chování, jež je v rozporu s dohodou, zajištění toho, že se toto jednání nebude opakovat, a splnění dojednaných závazků," uvádí se mimo jiné v dopise.

Rakouští protitemelínští aktivisté v uplynulých týdnech uspořádali sérii blokád na česko-rakouských přechodech. V neděli pak vydali prohlášení, v němž pohrozili úplnou blokádou všech hraničních přechodů v polovině června, pokud nebude nóta urychleně do Prahy zaslána.

Dnes uvítali zprávu o odeslání dopisu jako své vítězství a konstatovali, že "rakouská vláda ještě včas před vypršením ultimáta ustoupila a zasláním diplomatické nóty učinila první krok k podání mezinárodní žaloby". Odložením totální blokády hranic prý dávají časový prostor české vládě, aby "v přiměřené době a přiměřeným způsobem" na nótu odpověděla. Zároveň uvádějí, že za přiměřenou dobu považují dva týdny, a pokud v této lhůtě nebude česká vláda "přiměřeně" reagovat, uskuteční se blokáda na konci tohoto měsíce.

klh čtk

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie