Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 7. 2016 17:36

Rada vlády pro udržitelný rozvoj připravuje strategický dokument rozvoje ČR do roku 2030

Premiér Bohuslav Sobotka se zúčastnil Rady vlády pro udržitelný rozvoj, 18. července 2016.
Premiér Bohuslav Sobotka se zúčastnil Rady vlády pro udržitelný rozvoj, 18. července 2016.
Premiér Bohuslav Sobotka dnes předsedal již 31. zasedání Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Hlavním bodem jednání byl návrh strategického dokumentu „Česká republika 2030“, který stanovuje dlouhodobé priority rozvoje české společnosti. Dokument by měl zároveň sloužit jako strategie pro zvýšení kvality života v ČR pro současné i budoucí generace.

Připravovaná koncepce je aktualizací Strategického rámce udržitelného rozvoje ČR z roku 2010. Návrh nového dokumentu definuje šest klíčových oblastí pro rozvoj České republiky do roku 2030:

  • Lidé a společnost;
  • Udržitelný hospodářský model;
  • Ekosystémy;
  • Udržitelný rozvoj sídel a území;
  • Česká republika podporující udržitelný rozvoj v Evropě a ve světě;
  • Dobré vládnutí pro udržitelný rozvoj.

Obsahuje celkem 26 strategických cílů, které jsou v souladu se záměrem vlády vést Českou republiku na základě sociálně a ekologicky orientovaného tržního hospodářství k prosperitě. Nejen touto strategií vláda přispívá k udržitelnému rozvoji. Po mnoha letech se podařilo schválit Politiku ochrany klimatu a dojednala se budoucnost procesu EIA.

„Cílem naší vlády je dlouhodobá všeobecná prosperita české společnosti. Úkolem strategického dokumentu Česká republika 2030 je poskytnout odpověď na otázku, do kterých oblastí by ČR měla napřít své úsilí a zdroje, pokud chce být v roce 2030 společností s vysokou kvalitou života zajištěnou také odolným hospodářstvím. Měli bychom být také schopni se dále rozvíjet v rámci ekosystémových limitů a globálního společenství,“ řekl předseda vlády Bohuslav Sobotka.

V rámci přípravy dokumentu bylo v roce 2015 osloveno více než pět desítek institucí, které zaslaly přes sto sedmdesát tezí k rozvoji České republiky. Vyhodnocením těchto podkladů bylo identifikováno 6 klíčových oblastí, které dále projednaly výbory a pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj. V první polovině roku 2016 proběhlo k těmto klíčovým oblastem šest jednání, kterých se zúčastnily takřka tři stovky zástupců a zástupkyň soukromého, neziskového a veřejného sektoru. Podněty z těchto kulatých stolů byly zohledněny v předloženém draftu dokumentu.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou vzala předložený návrh strategického dokumentu „Česká republika 2030“ na vědomí a uložila sekretariátu Rady vlády do příštího jednání vypořádat a zapracovat připomínky členů a členek Rady vlády a uspořádat v průběhu července a srpna 2016 platformu pro veřejnou elektronickou konzultaci a na příštím jednání předložit finální podobu strategického dokumentu „Česká republika 2030“.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie