agentury ENISA." /> agentury ENISA." />
Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 6. 2009 9:38

Rada pro telekomunikace jednala o informační bezpečnosti

Ministři pro telekomunikace na svém posledním zasedání během českého předsednictví EU diskutovali o posílení síťové a informační bezpečnosti Evropy a o budoucnosti agentury ENISA.

„Evropská unie proto potřebuje účinný nástroj pro zajištění bezpečnosti sítí a stabilitu internetu. Členské státy se proto vyjádřily pro rozšíření mandátu agentury ENISA a pro navýšení prostředků na její činnost,“ řekl český ministr průmyslu a obchodu a předseda Rady pro telekomunikace Vladimír Tošovský.

Komisařka Viviane Redingová dále přednesla zprávu o novém akčním plánu pro Evropu k Internetu věcí, který Evropská komise přijme v následujících týdnech. Členské státy se shodly, že rozvoj Internetu věcí musí doprovázet důsledná ochrana osobních údajů. Pro rozšíření nové technologie je důležitým faktorem její přijetí uživateli a další vědecký výzkum.

Před zahájením jednání Rady uspořádalo české předsednictví EU neformální diskusi ministrů o budoucnosti telekomunikačního balíčku.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie