Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 2. 2009 11:17

Rada EU pro vnější vztahy řešila zejména ekonomická témata

Za účasti ministra zahraničí Karla Schwarzenberga a místopředsedy vlády pro evropské záležitosti A. Vondry jednala v Bruselu Rada pro vnější vztahy EU.

Včerejší (23. února) schůzce ministrů zahraničních věcí EU, která se zabývala všeobecnými záležitostmi, byla ve znamení přípravy na jarní zasedání Evropské rady, které se bude v Bruselu konat 19. a 20. března. Tématem tohoto summitu bude:

- ekonomická a finanční situace

- energetika a klimatické změny

- zahraniční vztahy, zejména tzv. Východní partnerství

- Lisabonská smlouva.

Tisková zpráva ze včerejšího zasedání GAERC se věnuje zejména ekonomickým bodům jednání. Mimo jiné uvádí, že zaměření na ekonomickou situaci by mělo zajistit pokrok v dosažení hospodářské stability a lepšího dohledu a průhlednosti nad finančními trhy. Dále soustředění se na zavádění Plánu obnovy, který byl schválen v prosinci, pokrok v Lisabonské smlouvě, což by mělo zajistit růst pracovních příležitostí, fungování vnitřního trhu Unie a příprava na summit G20 v Londýně, který bude 2. dubna.

Co se týče energie a klimatických změn, Unie by měla prodiskutovat energetickou bezpečnost ve střednědobém a dlouhodobém plánu. Dále pak se jednalo o přípravě na konferenci o klimatických změnách OSN, která se bude konat v prosinci v Kodani.

Další a závěrečná část tiskové zprávy je zcela věnována Plánu obnovy. V této části je uvedeno, že Rada doporučuje investovat prostředky do energetiky a energetické infrastruktury. Přitom navrhovaná částka činí 5 mld. Euro.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie