Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

15. 1. 2009 10:05

První den neformálního zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci

V Praze proběhl první den neformálního zasedání Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci.

Dne 15. ledna 2009 se v Praze uskutečnilo neformální zasedání ministrů Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci.

V kongresovém centru se kromě ministrů vnitra členských států jednání účastnili i zástupci Švýcarska, Norska, Islandu, Lichtenštejnska, Chorvatska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie a Turecka. Ministr vnitra České republiky Ivan Langer předložil k diskusi svým protějškům několik prioritních témat českého předsednictví.

Nejprve se ministři věnovali tématice moderních technologií a bezpečnosti. Moderní technologie se dynamicky vyvíjejí a jsou snadno dostupné i zločincům a teroristům. Není možné připustit, aby zločinecké struktury v tomto ohledu získaly náskok před bezpečnostními orgány. Proto je potřeba využívání moderních technologií na evropské úrovni lépe koordinovat. Členské státy se shodly na evropském přístupu, který musí být charakterizován rovnováhou mezi třemi klíčovými hodnotami: bezpečností, svobodou pohybu a ochranou soukromí. To bude představovat základní politický rámec dalších diskusí na toto téma. České předsednictví hodlá začít inventurou současného stavu využívání moderních technologií v EU. Ministři se shodli na tom, že je nezbytné zajistit aktuální přehled o tom, jak fungují již přijaté instrumenty v praxi, co se osvědčuje, kde naopak spolupráce nestačí a jakým směrem bychom se měli ubírat do budoucna.

Článek o průběhu jednání ministrů Rady EU pro spravedlnost a vnitřní věci a fotogalerii z jednání naleznete na této stránce oficiálního webu českého předsednictví.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie