Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

24. 8. 2009 10:54

Průzkum mezi učiteli v EU: chybí motivace a projev uznání

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zpřístupnila výsledky mezinárodního průzkumu, který realizovala mezi učiteli z 15 členských zemí EU.

Získaná data slouží k porovnání úrovně výuky, vzdělávacího prostředí a pracovních podmínek učitelů. Záměrem realizovaného šetření je podpořit a pomoci zlepšit práci pedagogů v EU.

Podle výzkumu se tři čtvrtiny učitelů domnívají, že nejsou motivováni ke zvyšování kvality výuky. Ukázalo se rovněž, že ve třech pětinách škol výuku vyrušuje špatné chování žáků. Učitelé z Irska, Portugalska, Španělska a Itálie si stěžovali, že nejsou ani systematicky hodnoceni, ani jim není ohledně odvedené práce poskytována zpětná vazba.

Co z toho vyplývá pro vzdělávací instituce? Potřebují zavést systém odměn a uznání vynikajících pedagogických výsledků.

Ve všech zemích, které se průzkumu účastnily, je podle jeho výsledků nedostatek kvalifikovaných pedagogů.

Z průzkumu dále vyplývá, že osoby zabývající se v rámci daného vzdělávacího systému plánování, by mohly učitele i žáky lépe motivovat, kdyby se spíše než na učební osnovy zaměřily na výsledky žáků i učitelů.

Zdroj: Evropská komise

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie