Aktuálně

15. 2. 2021 22:30

Výsledky jednání vlády 15. února 2021

Tyto údaje mají pouze informativní charakter a závazná jsou až oficiálně zveřejněná usnesení, která naleznete v sekci jednání vlády.

B. K projednání s rozpravou:

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
čj. 118/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

4. Návrh poslanců Vojtěcha Munzara, Patrika Nachera, Petra Třešňáka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 1126)
čj. 119/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno souhlasné stanovisko.

5. Návrh na zpětvzetí vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 862)
čj. 137/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

6. Usnesení vlády o prioritách Koncepce Ministerstva vnitra pro asistenci uprchlíkům a státům pod silnými migračními tlaky pro rok 2021 a poskytnutí peněžního daru do zahraničí v rámci programu Ministerstva vnitra Pomoc na místě v roce 2021
čj. 111/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

18. Návrh zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
čj. 155/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

19. Návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
čj. 86/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

20. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čj. 87/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

21. Návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví
čj. 103/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

22. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
čj. 102/21
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

23. Krizové opatření o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb
Předkládá: ministr zdravotnictví
Výsledek jednání vlády: schváleno.

24. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
čj. 153/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

25. Změna usnesení vlády č. 48 ze dne 18. ledna 2021 k Prodloužení podpory COVID-Lázně do 31. prosince 2021
čj. 160/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj
Výsledek jednání vlády: schváleno.

26. Zabezpečení nákupu a distribuce testů pro plošné a pravidelné testování na přítomnost viru COVID-19 ve školách pro pilotní období
Předkládá: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

27. Návrh zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021
čj. 161/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

28. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
čj. 162/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

C. K projednání bez rozpravy:

2. Návrh nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
čj. 96/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

3. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
čj. 1571/20
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

7. Usnesení vlády o rámcových prioritách Stálého zdravotně humanitárního programu MEDEVAC v roce 2021
čj. 104/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

8. Poskytnutí peněžního daru Svazu Čechů v Chorvatské republice
čj. 136/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

9. Zpráva o životním prostředí České republiky 2019
čj. 123/21
Předkládá: ministr životního prostředí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

10. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 114/20 o návrhu Krajského soudu v Plzni na zrušení § 8a odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „a odst. 4 písm. b)“
čj. 106/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

11. Návrh na vstup vlády do řízení vedeného před Ústavním soudem pod sp. zn. Pl. ÚS 112/20 o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
čj. 105/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

12. Návrh usnesení vlády k systemizaci Generální inspekce bezpečnostních sborů pro rok 2021
čj. 120/21
Předkládají: předseda vlády a ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
Výsledek jednání vlády: schváleno.

13. Návrh změn ve složení Legislativní rady vlády
čj. 135/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

14. Změny ve složení členů Výboru Státního fondu dopravní infrastruktury
čj. 124/21
Předkládá: místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy
Výsledek jednání vlády: schváleno.

15. Dokumenty navazující na Informační koncepci ČR
čj. 122/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra
Výsledek jednání vlády: schváleno.

16. Pracovní cesta předsedy vlády na summit předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny v Polské republice dne 17. února 2021
čj. 113/21
Předkládá: ministr zahraničních věcí
Výsledek jednání vlády: schváleno.

17. Návrh na obeslání 14. kongresu Organizace spojených národů o prevenci kriminality a trestní spravedlnosti (Kjóto, Japonsko, 7. - 12. března 2021)
čj. 138/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády
Výsledek jednání vlády: schváleno.

D. Různé

* * *

Pro informaci:

1. Aktuální stav realizace monitorovacího systému MS2021+
čj. 107/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

2. Zpráva o přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb pro osoby se zdravotním postižením
čj. 116/21
Předkládají: předseda vlády a zmocněnkyně vlády pro lidská práva

3. Informace o aktuálním stavu sjednávání mezinárodních smluv o zamezení dvojímu zdanění a protokolů k nim k 1. lednu 2021
čj. 114/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

4. Informace o veřejných zakázkách „Rámcové dohody na dodávky originálního spotřebního materiálu pro zařízení Hewlett Packard, Lexmark, Ricoh, Triumph Adler a Xerox“ v návaznosti na usnesení vlády č. 86 ze dne 27. ledna 2020 
čj. 115/21
Předkládá: místopředsedkyně vlády a ministryně financí

5. Realizace povinnosti informovat vládu podle usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020, č. 86; Resort Ministerstva vnitra (č. 33)
čj. 108/21
Předkládá: 1. místopředseda vlády a ministr vnitra

6. Justiční Service Bus – integrační platforma MSp
čj. 109/21
Předkládá: ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády

7. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 110/21
Předkládá: ministr zemědělství

8. Seznam veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva zemědělství k předložení informace vládě v návaznosti na usnesení vlády č. 86/2020
čj. 126/21
Předkládá: ministr zemědělství

9. Informace pro vládu České republiky k veřejné zakázce „Pořízení notebooků“ v návaznosti na usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86 
čj. 147/21
Předkládá: ministryně pro místní rozvoj

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X