Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

18. 2. 2009 15:34

"Protikrizové recepty nejsou levicové ani pravicové"

Uvedl premiér M. Topolánek při představení Národního protikrizového plánu a dodal, že místo toho se dělí na dobré a špatné.

Tiskovou konferenci ve středu (18.2.) odpoledne mělo předcházet představení Národního protikrizového plánu (NPP) poslancům a diskuze s nimi, k čemuž z časových důvodů nedošlo. Premiér upozornil na mythus, že vláda měla v opatřeních zaspat. Tomu oponoval tvrzením, že NPP se nyní nachází již ve druhé fázi. První fáze například obsahovala říjnová opatření, kdy vláda učinila protikrizová opatření – stimuly skoro za 100 mld. Kč, což představuje 2,6 % HDP.

Velkou část své řeči, jako i další řečníci (P. Nečas, M. Bursík a M. Říman), věnoval druhé fázi NPP, která je rozdělena do sedmi okruhů. Zatímco druhá fáze je určená zmírňování dopadů recese, tak třetí fáze je označována za stabilizační a je věnována „zpružnění ekonomického prostředí“.

Co premiér zejména zdůrazňoval, bylo to, že sice jde o vládní materiál a vláda je povinná takový materiál předložit, ale nejde o ideologickou záležitost a politicky účelový záměr. Toto také podle premiéra M. Topolánka potvrdila i Evropská komise, která po seznámení s NPP konstatovala, že je plán efektivní.

Vzhledem k tomu, že receptů na zvládnutí krize není mnoho, konstatoval premiér, že není zde prostor pro politický avanturismus. Experti NERV nebyli omezováni politickým zadáním a ministři pouze věcně přispívali. „Šlo o věcné odborné řešení a nikoliv ideologicky čisté,“ řekl premiér a dodal, že řešení se „nedělí na levicové a pravicové, ale dobré a špatné“. V souvislosti s tím upozornil, že chybná opatření by jen krizi prohloubila, což by zvyšovalo krizi důvěry.

V části věnované druhé fázi - jednotlivým bodům upozornil mimo jiné, že opatření jsou rovněž sociálně citlivá orientována na střední a nízko-příjmové skupiny obyvatel. Zde zdůraznil, že cílem je dávat lidem práci a nikoliv „pracák“

Na závěr podtrhnul, že pochopitelně tato opatření jsou exekutivního, ale nikoliv legislativního charakteru a na tuto část všichni netrpělivě čekají. Co se týče NERV poděkoval členům rady (někteří byli přítomní tiskové konferenci) a sdělil, že s nimi bude vláda dále permanentně spolupracovat například případovými studiemi na prozkoumání dopadů opatření.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Zvuková příloha

TK Představení Národního protikrizového plánu

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie