Aktuálně

30. 4. 2014 16:13

Projev premiéra Bohuslava Sobotky na podnikatelském fóru k 10 letům ČR v EU

Předseda vlády Bohuslav Sobotka vystoupil ve středu 30. dubna 2014 na Podnikatelském fóru 10 let ČR v EU v Lichtenštejnském paláci.

Jsem skutečně velmi rád, že mohu vystoupit na tomto podnikatelském fóru v jednom bloku s panem Hermanem Van Rompuyem. Po účasti na této konferenci budeme mít možnost spolu ještě pracovně poobědvat a budeme přímo řešit konkrétní problémy, které se týkají našeho členství v Evropské unii.

Dovolte mi na začátek osobní poznámku. Byl jsem členem vlády Vladimíra Špidly, byl jsem v pozici ministra financí v době, kdy jsme finišovali poslední přípravy na vstup do Evropské unie před 10 lety, po deseti letech tomu osud chtěl, abych se vrátil do vysoké ústavní funkce, a mám tedy možnost být u toho, když slavíme a bilancujeme 10leté výročí vstupu do Evropské unie. Jsem rád, že si toto výročí můžeme v České republice připomínat za účasti řady významných představitelů Unie, jako například dnes za účasti pana předsedy Hermana Van Rompuye nebo nedávno předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze.

Jsem přesvědčen, že Evropa je ojedinělý integrační projekt, který je založen na nepochybné spolupráci a solidaritě. Klíčovým úspěchem existence Evropské unie, projektu, na kterém se posledních deset let máme příležitost podílet, je zajištění dlouhodobého míru, stability a demokracie v integrované části kontinentu. Evropa k tomu, aby dospěla k takovému řešení, musela projít řadou krvavých zkušeností, které vyvrcholily během 20. století. Jsem rád, že dnes se na tomto mírovém stabilním projektu může podílet i Česká republika.

Evropská integrace je ale i šancí, aby evropské země obstály v globální hospodářské konkurenci. Finanční krize, kterou jsme zažívali v minulých letech, ukázala, že největší odolnost proti výkyvům globálního trhu prokázaly ty evropské země, které dokáží dobře kombinovat volný trh se silným sociálním státem, jako Německo, Rakousko, země, které patří ke skandinávskému okruhu.

Tyto země ale zároveň stojí na předních příčkách v mezinárodním srovnání konkurenceschopnosti.

Evropská unie je silná a unikátní právě díky schopnosti kombinovat jednotný vnitřní trh s vysokými sociálními standardy, které udržují koupěschopnost obyvatelstva a vytvářejí silnou střední třídu. Jednotný vnitřní trh, volný pohyb osob, zboží a kapitálu zvyšují konkurenci napříč Unií a podporují zdravý růst. Sociální stát zase udržuje střední třídu, zamezuje či alespoň zpomaluje rozevírání nůžek mezi bohatými a chudými a vytváří soudržnou společnost, a soudržná společnost je odolnější vůči ekonomickým a politickým tlakům než společnosti, které jsou dramatickým způsobem sociálně rozděleny.

Členství v Evropské unii je naplněním našeho národního zájmu. Prostřednictvím našeho členství máme mnohem větší vliv na dění v okolním světě. Už to není o nás bez nás, jako tomu často bývalo v historii, sedíme u jednoho stolu s ostatními evropskými partnery a podílíme se na rozhodování.

Je nepochybné, že vstup do Evropské unie nás ekonomicky posunul dopředu. Nejde jen o to, že jsme získali za 10 let 333 miliard z evropských fondů, jde také o to, že naše členství bylo signálem pro výrazný příliv přímých zahraničních investic. Právě to, že jsme se stali součástí Unie, pásma stability, tak bylo signálem pro celou řadu zahraničních investorů, aby začali vnímat naši zem jako dobré místo pro své podnikání.

Čeští podnikatelé získali přístup na zahraniční trhy, do zemí Evropské unie dnes směřuje více než 80 % našeho vývozu, a když se podíváme na vývoj objemu našeho obchodu s členskými státy, je zřejmé, že došlo k výraznému nárůstu v posledních deseti letech.

Když bilancujeme 10 let našeho členství v Evropské unii, tak je také důležité poznamenat, že jsme ho dosud nedokázali plně využít. Nejde jen o čerpání z evropských fondů, což je v České republice velmi bolestivé téma, zejména pokud jde o naši schopnost rychle a efektivně tyto prostředky vyčerpat.

Jde také o naši schopnost prosazovat český pohled a české zájmy na evropské úrovni. My jsme tuto schopnost v minulých letech neměli a toto musíme rozhodně změnit. Proto se dnes nová česká vláda snaží vrátit Českou republiku do hlavního proudu evropské integrace, k principům, se kterými jsme do Evropy vstupovali, k principům aktivní participace našeho aktivního členství.

Je zřejmé, že naše země potřebuje zlepšit svoji konkurenceschopnost a členství v Evropské unii nám v tom může pomoci. Proto bychom ho měli vnímat v tomto směru jako jasnou příležitost a velkou výzvu pro. Když se podíváte na tabulky, které porovnávají konkurenceschopnost jednotlivých zemí, pak je zřejmé, že Česká republika se v nich v posledních letech propadala. Naším problémem je kvalita institucí, vymahatelnost práva, boj proti korupci, úroveň podnikatelského prostředí.

Chci při této příležitosti slíbit, že nová česká vláda v krátkém čase připraví strategii, která definuje způsob, jakým se můžeme na žebříčku konkurenceschopnosti opět začít pohybovat směrem dopředu. Je to strategie, která by měla definovat slabá místa, určit kde může vláda dobrým vládnutím pomoci, měla by to být strategie, na které se shodneme v rámci sociálního dialogu.

Pro konkurenceschopnost je důležitá i budoucí energetická politika Evropské unie. Tato energetická politika nesmí vyhnat z Evropy průmysl. Je to téma, které je velmi aktuální zejména v letošním roce, a výsledek evropské debaty, tak jak v letošním roce bude završena, výrazným způsobem ovlivní také konkurenceschopnost naší země.

Důležité budou ale i veřejné a privátní investice do vědy, výzkumu a inovací, stejně tak investice do zlepšování školství, včetně školství technického a učňovského – to chci zdůraznit zejména v souvislosti s nedobrou situací na našem trhu práce.

Ke zvýšení konkurenceschopnosti musí efektivněji přispět i evropské fondy v letech 2014 a 2020. Česká vláda je ve fázi, kdy poté, co jsme schválili Dohodu o partnerství, připravujeme jednotlivé operační programy, a to také s ohledem na to, jakým způsobem pomohou vládě realizovat její základní cíl – posílit hospodářský růst, zvýšit zaměstnanost a podpořit konkurenceschopnost naší země.

Nový operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tak jak se připravuje, bude zaměřen na zvýšení počtu firem schopných posunovat technologickou hranici ve svém oboru. Důraz bude kladen na rozvoj podnikových inovačních kapacit a jejich propojení s vysokými školami a dalšími výzkumnými institucemi.

Stejně tak je důležité, aby peníze z evropských fondů v letech 2014 až 2020 byly využity na zlepšení dopravní a veřejné infrastruktury, podpořily znevýhodněné regiony a přispěly k jejich transformaci od utlumovaných způsobů podnikání.

Nedávná ekonomická krize, jejíž dopady ještě stále pociťujeme, nedobrá sociální situace některých zemí Evropské unie, politická a bezpečnostní krize v našem sousedství na Ukrajině, to všechno ukazuje, že Evropa je živým organismem, který je sice odolný a životaschopný, ale který rozhodně nemůžeme jen tak jednoduše naprogramovat. O to větší je naše odpovědnost v tom, jak se budeme i tady v České republice politicky rozhodovat, jak aktivní úlohu budeme v Unii hrát, jakou ekonomickou a politickou diplomacii budeme vůči Evropské unii prosazovat. Evropu můžeme vytvářet jen vlastními společnými silami, protože my všichni jsme Evropané. Je čas, abychom se do toho pustili s novým odhodláním a také s novou energií.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie