Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

29. 11. 2019 13:48

Projev premiéra Babiše na Mezinárodní odborné konferenci Rady seniorů ČR Seniorská participace

Projev premiéra Babiše na Mezinárodní odborné konferenci Rady seniorů ČR Seniorská participace, 29. listopadu 2019.
Projev premiéra Babiše na Mezinárodní odborné konferenci Rady seniorů ČR Seniorská participace, 29. listopadu 2019.
Předseda vlády České republiky Andrej Babiš se v pátek 29. listopadu 2019 zúčastnil Mezinárodní odborné konference Rady seniorů ČR Seniorská participace. Hlavním tématem konference byla participace seniorů na rozhodování věcí veřejných v České republice.

Vážené dámy, vážení pánové,

dovolte ze srdce poděkovat za pozvání na dnešní setkání s Vámi, pořádané Radou seniorů České republiky.

Asi víte, že mám rád čísla. A taky, doufám, víte, že jsem hrdý na naši zemi a její občany. Naší zemi se skvěle daří. Stoupají mzdy lékařům, učitelům, hasičům, policistům, vojákům z povolání a spoustě dalších profesí. Průměrný plat ve veřejném sektoru je teď 37 199 Kč od doby, co jsem začal připravovat rozpočty, jako ministr financí v roce 2015, tak stoupnul o 10 227 Kč. Rostou, ale i výdaje na investice a máme zdravější veřejné finance. To potvrzují i mezinárodní žebříčky. Výborný výsledek našeho hospodaření byl nedávno potvrzen ratingovou agenturou Moody's. Po 17 letech jsme se posunuli v hodnocení úvěrové spolehlivosti na úroveň Aa3, a to na základě vládních ekonomických reforem.

 • Daří se nám! Je líp. A jsme dokonce nejstabilnější ekonomikou v Evropě, nejbohatší zemí bývalého východního bloku a státem s nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii. Také jsme 10. nejbezpečnější a 20. nejšťastnější zemí na světě. HDP České republiky meziročně vzrostlo o 2,5 %.
   
 • Daří se nám snižovat i zadlužení naší země. Od konce roku 2013 do konce roku 2018 jsme snížili celkový dluh v sektoru vládních institucí z 1 840 412 mil. Kč na 1 735 076 mil. Kč, tj. o více než 100 mld. Kč. Obdobně se snížil státní dluh z úrovně 1 683 338 mil. Kč na 1 622 004 mil. Kč, tj. o více než 60 mld. Kč.
   
 • V takové situaci musí vláda samozřejmě myslet na nejzranitelnější část populace, a tou jsou senioři. V současnosti je u nás přibližně 2,4 mil. seniorů, v roce 2050 by to mělo být podle demografických prognóz až 3 mil. obyvatel. Průměrný starobní důchod stoupnul z 11 331 korun v roce 2015 na 13 408 Kč v letošním roce 2019. Z toho muži mají 14 725 Kč a ženy 12 216 Kč. Můj cíl znáte. Chci dosáhnout na konci funkčního období naší vlády v roce 2021 průměrný důchod ve výši 15 000 Kč. A podle mě to je reálné.
   
 • To je i ten důvod, proč naše vláda dále přidává peníze na důchody. Nepovažuji to vlastně ani za žádnou zásluhu, ale spíše za povinnost. Prostě se snažím napravovat dluhy a křivdy předchozích vlád, které na naše důchodce, na vás, kašlaly. Čeští důchodci dostanou příští rok přidáno stejně jako letos v průměru 900 Kč, což vyjde na 32 miliard a celkově vydáme na důchody více než 460 miliard Kč. Novinkou od roku 2019 je navýšení důchodu o tisíc korun pro důchodce starší 85 let. To se týká přibližně 200 tisíc z vás.
   
 • Za deset let vzrostl starobní důchod o třetinu a k největšímu nárůstu došlo letos, kdy podle odhadu průměrný důchod vzrostl o více než 7,2 %. Taktéž jsme změnili valorizační mechanismus, který přihlíží nejen k růstu životních nákladů za domácnosti, ale současně i k růstu životních nákladů za domácnosti důchodců a použije se výhodnější možnost. Vím, že to stále není dostatečné, ale dělám vše, co nám náš rozpočet umožňuje.
   
 • Zvyšování důchodů ale není jediným opatřením, jak se tato vláda snaží seniorům pomoci.
   
 • Snížili jsme DPH na léky, které se promítlo do nižších doplatků. Naše vláda zavedla 75% slevu v dopravě pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let, které za rok fungování přišly na 5,6 miliardy korun. 
   
 • Snižujeme ceny a doplatky na léky. Snížili jsme limit doplatků na částečně hrazené léky na recept. Dětem a seniorům nad 65 let jsme snížili limit z 2.500 Kč na 1.000 Kč
  a seniorům nad 70 let dokonce na 500 Kč. Od příštího roku budou mít také občané s invaliditou 3. stupně limit na doplatky ve výši 500 Kč. Pokud pacient zaplatí více, jeho zdravotní pojišťovna mu přeplatek vrátí. Loni tak zdravotní pojišťovny vrátily více než 700 tisícům občanů rekordních 656 mil. Kč, téměř šestinásobně více než v předešlém roce 2017.
   
 • Neustále pracujeme na snižování cen léků. Státní ústav pro kontrolu léčiv provádí revize cen a úhrad zdravotních pojišťoven a každoročně je snižuje o stovky miliónů korun. Ušetřené peníze věnujeme na zvyšování dostupnosti léčby a na vstup nových, nejmodernějších léků. Každý rok do našeho zdravotnického systému pouštíme zcela nové léky za několik miliard korun, které zachraňují životy pacientů s vážnými onemocněními, rakovinou nebo civilizačními chorobami. Desítky tisíc pacientů je každoročně léčeno ve specializovaných centrech, kde se soustřeďují ty nejlepší odborníci na vážná onemocnění a ty nejmodernější léky. V dostupnosti nejmodernějších léků a léků pro pacienty se vzácnými onemocněními patříme již dnes mezi premianty v zemích střední a východní Evropy, a připravujeme další legislativní změny, které tento trend podpoří.
   
 • A taktéž jsme zastropovali důchodový věk na 65 letech a nepočítáme s jeho zvýšením. Teprve v roce 2030 je možné provést revizi této hranice. Také vytváříme systém pro předčasný odchod do důchodu pro osoby, které vykonávají fyzicky náročné povolání. Zde počítáme se zvýšenými příspěvky od zaměstnavatelů. 
   
 • Osobně si uvědomuji, že život občanů starších 65 let v České republice není jednoduchý. Cena potravin, nájemného, energií nebo mobilních dat je vysoká. Proto se naše vláda bude věnovat 4 věcem, které jsou podle mého názoru špatně a které bychom měli nějakým způsobem řešit. Jak už jsem naznačil, tak naše vláda chce řešit vysoké ceny potravin a jejich kvalitu, ceny bydlení a také cenu mobilních dat.
   
 • Cena potravin: Tady si neodpustím několik čísel. Meziročně (2019/2018) vzrostly spotřebitelské ceny v září o 2,7 %, cena zeleniny v září o 11,7 % (v srpnu o 34,1 %), cena nájemného z bytu o 3,8 %, cena vodného a stočného shodně o 2,6 %, cena elektřiny o 9,9 %, cena zemního plynu o 3,6 %, cena tepla a teplé vody o 5,1 %.
   
 • Navíc vzrostly ceny potravin a nealkoholických nápojů, třeba cena uzenin o 7,6 %, cena jogurtů o 6,0 %, cena brambor dokonce o 40,3 %. 
   
 • Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle stravování a ubytování, kde se zvýšily ceny o 5,1 % (např. restaurace, ale i jídelny, kam chodí důchodci).
   
 • Musím ale přiznat, že regulace v této oblasti je složitá, protože řetězce si určují kvalitu potravin a jejich cenu sami. Nejsou to ani čeští výrobci, kteří by určovali složení potravin. To ten velký řetězec, supermarket nadiktuje, kolik masa má být v jednom špekáčku nebo párku a maximální možnou cenu, za kterou je ochoten produkt od výrobce koupit. Jakýkoliv zásah zákonem by byl určitě shozen ze stolu českým Ústavním soudem nebo Evropskou unií. Ten problém vznikl někde jinde. Problém byl, že v 90. letech pravicové vlády pustily velké řetězce na český trh a tím zlikvidovaly malé české prodejny a prodejní sítě. Českému obchodnímu trhu vládnou čím dál silněji velké řetězce. Jejich podíl přitom stále roste. Zatímco 2016 v dubnu jim patřily dvě třetiny trhu, 2017 to bylo již 80 %.
   
 • Zahraniční řetězce pracují s maloobchodní přirážkou okolo 120 % a jsou o desítky procent dražší než tradiční české maloobchodní prodejny.
   
 • Nyní vláda může a bude podporovat lokální, malé prodejce, kteří nebudou zneužívat svého dominantního postavení na trhu. Vláda chce podporovat lokální, malé prodejce, kteří nebudou zneužívat svého dominantního postavení na trhu. Podíváme se po zkušenostech v zahraničí včetně těch s regulací obchodních řetězců, ale tak, aby nedošlo ke zvýšení cen potravin.
   
 • Ceny plynu a elektřiny lze regulovat jen přes nezávislý úřad, do toho vláda bohužel nemůže mluvit napřímo. Nicméně, budu apelovat na našeho ministra průmyslu a obchodu, aby činnost úřadu dozoroval a bránil podobným excesům, jakými byl například solární tunel, který naši zemi, vás, mě a všechny daňové poplatníky stojí stovky miliard korun. A možná jste si všimli, že ministr Havlíček vymetl nedávno většinu Rady tohoto úřadu. Proč? Protože upřednostňovala zájmy energetických subjektů před zájmy zákazníků. Stovky korun spotřebitelů za rok navíc totiž v celku znamenaly miliardy do kapsy energetických společností.
   
 • Mnoho z vás mi píše emaily, a proto vím, že významným problémem seniorů nad 65 let jsou náklady na bydlení, které představují značný podíl na výdajích jejich domácností. Střední hodnota nákladů na bydlení je nad průměrem Evropy. U žen představuje téměř 25 %, u mužů 21 %.
   
 • Stát se, proto pravidelně snaží přispívat lidem v nouzi. Vidět to je například na částce, kterou stát poskytuje na státní dávky, konkrétně příspěvku a doplatku na bydlení, které v roce 2018 činily téměř 10 mld. Kč (7,7 + 1,9 mld. Kč).
   
 • Vláda taky navyšuje dotace Ministerstvu pro místní rozvoj na bezbariérové bydlení na 500 mil. Kč ročně. Ministerstvo pro místní rozvoj podporuje výstavby bytů a domovů pro seniory na venkově, včetně domů komunitního typu. Potřebujeme větší účast obcí na výstavbě bytů s dostupným nájemným tak, jak je to v některých zemích EU např. Francii. 
   
 • Data: Mobilní data jsou v Česku strašně drahá, ale snažíme se s tím něco dělat. Funguje tady oligopol, který vlastně znemožňuje klasickou soutěž a drží ceny neúměrně vysoko.  Dle mého názoru musí k nápravě situace na trhu s mobilními službami zapracovat Český telekomunikační úřad. Musíme uvolnit prostor pro virtuální operátory, které v současné době mají klasičtí operátoři úplně v hrsti. Také připravujeme půdu pro vstup dalšího operátora na český trh, který by mohl ceny snížit. S vládním zmocněncem pro digitalizaci Vladimírem Dzurillou jsme ve shodě v tom, že je prostě potřeba narovnat trh, zpřísnit kontrolu a zvýšit konkurenční prostředí. Jedině tak se dostaneme ke spravedlivým cenám pro naše lidi za mobilní internet.

Vím, že vás trápí spoustu dalších věcí, ale já vám chtěl dnes hlavně poděkovat. Za to, co jste pro svou zemi udělali, že jste ji předali další generaci, a to v daleko lepším stavu, že jste se podíleli na fungování naší společnosti a zároveň jsem vás chtěl i ujistit v tom, že si toho jako premiér naší země strašně vážím, a že se budu snažit vám pomoci vaše stáří prožít, alespoň v relativním pocitu klidu, bezpečí a za spravedlivějších ekonomických podmínek. Nemáme sice peněz na rozdávání, ale snažím se alespoň napravit ten šílený dluh z minulosti, který jsme v případě důchodů zdědili.

To jsou a budou priority naší vlády. Ještě jednou děkuji.

Andrej Babiš, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie