Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 1. 2017 10:31

Prohlášení vlády České republiky k 40. výročí zveřejnění Prohlášení Charty 77

Dne 6. ledna 1977 bylo zveřejněno Prohlášení Charty 77. Podepsalo ho 241 československých občanů navenek zastupovaných třemi mluvčími: filosofem Janem Patočkou, politikem Jiřím Hájkem a dramatikem Václavem Havlem.

Téhož dne započaly vůči signatářům Prohlášení represe. Byly provedeny desítky domovních prohlídek, řada signatářů byla zadržena. Ve sdělovacích prostředcích započala mohutná kampaň proti Chartě 77, aniž by však byl text Prohlášení kdekoliv oficiálně zveřejněn.

Charta 77 s odkazem na mezinárodní dokumenty přijaté československým státem připomínala, že odpovědnost za dodržování lidských a občanských práv padá především na politickou a státní moc. Upozorňovala ale také, že za obecné poměry nese svůj díl odpovědnosti každý. Občanská angažovanost má smysl za každých okolností a v každé době.

Dne 13. března 1977 zemřel i v důsledku perzekuce spojené se svým angažmá mluvčí Charty 77 Jan Patočka. V nastalé atmosféře represí a veřejné skandalizace přidávaly své podpisy pod Prohlášení Charty 77 stovky dalších občanů.

Jako vláda demokratické České republiky se hlásíme k tradicím dlouholetého zápasu Charty 77 o lidská a občanská práva, o civilizační hodnoty a o demokracii. Hluboce si vážíme všech obětí represí souvisejících s Chartou 77 i dalšími tehdejšími nezávislými iniciativami.

Naše současné demokratické státní zřízení jistě není dokonalé a bezchybné, ale právě jeho pevné hodnotové zakotvení, jakož i dosavadní více než čtvrtstoletí demokratického vývoje, jsou významnou zárukou toho, že stát bude i nadále prosazovat respekt k lidským a občanským právům a k lidské důstojnosti. Nemůže být úspěšná a prospěšná taková vláda, která by těmito hodnotami nepoměřovala svou činnost, svá rozhodnutí a své politické vize.

Hlásíme se k odkazu Charty 77 jako k důležitému hnutí moderních českých dějin. Jsme přesvědčeni, že bez odvážných postojů, vytrvalého úsilí a leckdy také utrpení jejích signatářů bychom museli k dnešní podobě státu projít mnohem obtížnější cestu.

Charta 77 navždy zůstane připomínkou odhodlaného občanského postoje, který i za cenu obětí má sílu proměňovat svět. 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie