Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 9. 2009 18:12

Prohlášení předsedy vlády k setkání s Jeho Eminencí kardinálem-státním sekretářem Bertonem

Hlavním tématem mého rozhovoru s Jeho Eminencí kardinálem-státním sekretářem Bertonem byla aktuální světová ekonomická krize a její dopad na sociálně slabé a potřebné.

Shodli jsme se, že v souladu s textem poslední encykliky Jeho Svatosti Benedikta XVI. Láska v pravdě, bychom ani v této obtížné situaci neměli zapomínat na ty nejpotřebnější, ať již v našich zemích či v zemích třetího světa. Pojem SOLIDARITA se stává mottem těchto dnů a nabývá větší naléhavosti, nežli kdy dříve.

V této souvislosti vysoce oceňuji gesto katolické církve odložit téma majetkového vypořádání státu s církví na dobu příhodnější.

Není pochyb, že náš závazek vyřešit tuto otázku i nadále považujeme za nesmírně důležitý a jsem si jist, že se to podaří v době nepříliš vzdálené.

S panem kardinálem-státním sekretářem jsme se shodli také v otázce dosud nedořešené bilaterální smlouvy mezi Českou republikou a Svatým stolcem. Ačkoli tato záležitost nepůsobí zásadní problém ve vzájemné komunikaci, bylo by dobré pokročit v jejím řešení.

Pevně věřím, že se brzy naskytne příležitost, abychom mohli s panem kardinálem pokračovat v našem úspěšně započatém dialogu nad aktuálními otázkami společného zájmu České republiky a Svatého stolce.


Jan Fischer, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie