Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

14. 1. 2009 9:35

Prohlášení po jednání zástupců odborových organizací a svazů s ministrem financí

Společné prohlášení přijaté po jednání zástupců odborových organizací a svazů s ministrem financí Miroslavem Kalouskem dne 14. ledna 2009.

Předmětem jednání byl návrh věcného záměru zákona o dani z příjmu. Ministr financí M. Kalousek informoval zástupce odborových organizací, že včera rozhodl o stažení věcného záměru návrhu zákona o dani z příjmu z projednávání ve vládě ČR. Informoval současně, že tím nerezignuje na princip změny individuálních daňových benefitů v jeden univerzální zaměstnanecký a důchodcovský paušál. V tomto smyslu zahájí práce na legislativní podobě návrhu zákona. Ten již z logiky věci bude kvantifikovat konkrétní parametry, tedy jednotlivé sazby a výši zaměstnaneckého a důchodcovského paušálu.

Ministr financí se opětovně zavazuje, že legislativní podobu tohoto návrhu zákona nepředloží do legislativního procesu dříve, než přítomné zástupce odborových organizací a svazů přesvědčí o skutečnosti, že nový návrh bude pro zaměstnance z hlediska výše daňové zátěže výhodnější, v nejhorším případě neutrální.

V tomto smyslu požádal zástupce odborových organizací a svazů o průběžnou konzultaci příslušných parametrů.

Přítomní zástupci odborových organizací a svazů vítají rozhodnutí ministra financí stáhnout věcný záměr návrhu zákona o dani z příjmu z projednávání ve vládě ČR. I nadále trvají na svém stanovisku, že současný systém zaměstnaneckých benefitů je výhodnější než ministrem financí navrhované nahrazení zaměstnaneckým a důchodcovským paušálem.

Na základě výše uvedeného stanoviska ministra financí, které splňuje základní požadavek odborů , aby nebyl ve vládě projednáván stávající návrh věcného záměru zákona o dani z příjmu, přijímají přítomní zástupci odborových organizací a svazů v dopravě toto rozhodnutí:

Od dnešního dne zastavujeme přípravu časově neomezené stávky v dopravě!

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie