Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

9. 7. 2009 16:37

Prohlášení MZV k Mezinárodnímu trestnímu soudu

Dne 8. července 2009 podepsal prezident republiky ratifikační listinu Římského statutu Mezinárodního trestního soudu (ICC).

Ratifikační listina bude následně uložena u Generálního tajemníka OSN v New Yorku. Na základě toho se zvýší počet států, které jsou smluvními stranami ICC, na 110.

Ratifikace této mezinárodní smlouvy Českou republikou je dalším významným krokem v rámci úsilí mezinárodního společenství v boji proti beztrestnosti za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidě. Bez účasti států by nebyl soud schopen plnit svou úlohu klíčového nástroje v boji proti beztrestnosti v případech, kdy byly spáchány tyto nejzávažnější zločiny a vnitrostátní soudy nechtějí nebo nemohou tyto činy vyšetřovat a stíhat. ICC náleží významná úloha také při předcházení těmto činům a odrazování od nich.

Česká republika věří, že její ratifikace bude podnětem pro další země, aby uvážily přistoupení k ICC. Při této příležitosti Česká republika připomíná, že podpora ICC je důležitou součástí společné zahraniční a bezpečností politiky EU. Česká republika vyzývá státy, aby podporovaly činnost Mezinárodního trestního soudu a dodržovaly mezinárodní závazky, které jim z jejich členství vyplývají.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie