Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 1. 2009 16:50

Prohlášení českého předsednictví jménem Evropské unie

Barvy českého předsednictví
Barvy českého předsednictví
Text prohlášení českého předsednictví jménem Evropské unie k popravám kamenováním ve městě Mašhad, Írán.

Evropská unie důrazně odsuzuje nové případy poprav kamenováním v Íránské islámské republice

Podle oficiálního potvrzení a zpráv z dalších důvěryhodných zdrojů byly tři osoby vystaveny trestu ukamenováním ve městě Mašhad v týdnu od 21. prosince 2008. Jedné z těchto osob se údajně podařilo uniknout z kamenovací jámy a přežít, ostatní dvě byly ukamenovány k smrti.

Evropská unie žádá ústřední orgány Íránu, aby tento incident vyšetřily a zajistily definitivní ukončení poprav kamenováním v souladu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech, který Írán podepsal a ratifikoval, stejně jako s Deklarací o ochraně osob před mučením a jiným krutým zacházením, přijatou rezolucí č. 3452 Valného shromáždění OSN v prosinci 1975, kterou Írán rovněž schválil.

Evropská unie vyzývá Íránskou islámskou republiku ke zrušení krutého a nelidského trestu kamenováním ve svém právním řádu a k ratifikaci Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Evropská unie by ráda připomněla prohlášení íránské justice ze srpna 2008 o zastavení tohoto způsobu trestu. Tyto nedávné popravy jsou nejen porušením deklarovaného zastavení, ale představují i znepokojivý krok zpět. Vyzýváme proto Íránskou islámskou republiku, aby zajistila okamžité dodržování tohoto prohlášení a jeho zakotvení v právním řádu.

K tomuto prohlášení se připojují kandidátské země Turecko, Chorvatsko* a Bývalá jugoslávská republika Makedonie*, země procesu stabilizace a přidružení a potenciální kandidátské země Albánie a Černá Hora a země ESVO Island, Lichtenštejnsko a Norsko, členské státy Evropského hospodářského prostoru, jakož i Moldavsko.

* Chorvatsko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie jsou nadále součástí procesu stabilizace a přidružení.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie