Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 12. 2008 6:19

Pro biosložky v palivech vláda schválila úlevy na spotřební dani

Vláda na svém včerejším zasedání schválila novelu zákona o spotřební dani, která osvobozuje od daňové povinnosti čistá biopaliva, u paliv s vysokým obsahem biosložky je pak od daně osvobozen podíl biosložky. Zpráva nabízí odkaz na stránku s informacemi o výsledcích jednání vlády 16. prosince.

Symbol recyklace - ilustrační obrázek„Je to zásadní krok pro úspěšný rozvoj produkce a využívání biopaliv,“ přivítal rozhodnutí vlády ministr životního prostředí Martin Bursík. Návrh zákona vyplývá ze schváleného materiálu „Program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě“, který připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí. Princip daňového zvýhodnění jednotlivých vysokoprocentních směsí biopaliv s tradičními fosilními pohonnými hmotami spočívá v tom, že biologická složka paliva není zatížena spotřební daní. Biopaliva, u kterých má dojít k daňovému zvýhodnění, jsou vyrobena na bázi metylesterů mastných kyselin nebo bioetanolu, dále se jedná o čisté rostlinné oleje a bioplyn.

Schválená novela zákona umožňuje osvobození u čistých rostlinných olejů, čistých metylesterů mastných kyselin a bioplynu. V současnosti již platí, že směs motorové nafty s metylesterem mastných kyselin (FAME, například metylester řepkového oleje), kde FAME představují 31 % objemových všech látek obsažených ve směsi (tzv. směsná motorová nafta – SMN 30), má sníženou sazbu spotřební daně (6 866 Kč/1000 l). U pohonné hmoty E 85 bude nově možnost uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z podílu bioetanolu. Pohonná hmota E 95 je v novele zákona od spotřební daně v rámci pilotních projektů technologického vývoje ekologicky příznivější palivové směsi osvobozena úplně. Budoucnost vidí Ministerstvo životního prostředí především v biopalivech II. generace, která využívají energii z rostlinné celulózy a je tedy možné je vyrábět například z odpadu z výroby potravin. Česká republika má dostatek volné zemědělské půdy i na pěstování dostatečného množství surovin, která budou pokrývat povinně přimíchávaný podíl biosložky do nafty a benzínu (od příštího roku zvýšený na 3,5 % u benzínu a 4,5 % u nafty), aniž by to vedlo k nárůstu cen potravin.

Osvobození od spotřební daně zvýší cenovou konkurenceschopnost biopaliv oproti benzínu a naftě. „Je to významná podpora českému zemědělství a zároveň další úleva životnímu prostředí,“ říká ministr Bursík. Kromě toho tento krok opět může o něco snížit závislost české ekonomiky na ropě a přispět ke snížení emisí - především skleníkových plynů - z dopravy.

autor: Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Doplňující informace: Výběr z programu a výsledky jednání vlády 16. prosince 2008

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie