Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

27. 4. 2009 10:09

Přípravný seminář k Summitu o zaměstnanosti

Zaměstnanci. Ilustrační fotografie
Předsednictví spolu s Evropskou komisí připravilo na dnešní den seminář na téma Udržení zaměstnanosti, tvorba nových pracovních míst a podpora mobility.

Záměrem semináře je poskytnout základní vstupy pro květnový Summit k zaměstnanosti, který proběhne 7. května rovněž v Praze.

V rámci semináře budou diskutovány otázky týkající se například nastartovaná opatření jednotlivých členských zemí pro udržení zaměstnanosti, otázka jejich časového omezení, otevřenost těchto opatření vůči malým a středním podnikům či jejich soulad s pravidly jednotného vnitřního trhu EU. Členské země budou mít rovněž možnost prezentovat kroky, které zvolily pro zvýšení konkurenceschopnosti, na podporu nových pracovních míst a ke zlepšení podnikatelského prostředí. Hovořit se bude o způsobech podpory pracovní mobility v rámci EU, zkušenostech s přístupem k migraci, případně o fungování programů pro pracovníky ze třetích zemí, kteří přišli o práci.

Záměrem setkání je umožnit výměnu názorů mezi členskými státy, Evropskou komisí a sociálními partnery, podělit se o příklady dobré praxe a přinést konkrétní doporučení k řešení stávající krize.

Pražský seminář je již třetím v řadě přípravných akcí ke květnovému Summitu o zaměstnanosti. První se uskutečnil 15. dubna ve Španělsku na téma Zlepšování dovedností a přizpůsobování se potřebám trhu práce, druhý, se zaměřením na zvyšování přístupu k zaměstnání, proběhl 20. dubna ve Švédsku.

Akce se vedle zástupců jednotlivých členských států zúčastní také ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Vladimír Špidla, zástupci Sociální platformy a sociálních partnerů (Evropské centrum podniků veřejného sektoru (CEEP), Evropské sdružení malých a středních podnikatelů (UEAPME), BusinessEurope a Evropská konfederace odborových svazů (ETUC).

Více informací na webu Českého předsednictví EU

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie