Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 9. 2009 14:33

Přijďte shlédnout výstavu: Prodaná nevěsta-česká opera oper

Výstava Prodaná nevěsta - česká opera oper
Výstava Prodaná nevěsta - česká opera oper
Pouze na jediný den se veřejnosti představí mimořádná výstava „Prodaná nevěsta – česká opera oper“ konaná dne 28. září 2009 v rámci oslav Dne české státnosti.

Výstava je pořádána pod záštitou předsedy vlády České republiky Jana Fischera a je součástí společného projektu Úřadu vlády České republiky, Národního divadla, Českého rozhlasu a Národního muzea.

Expozice nabídne návštěvníkům mimořádnou příležitost zhlédnout originální rukopisy, cenné dokumenty a předměty vážící se ke Smetanově nejznámější opeře Prodaná nevěsta. Jedinečnost této výstavy podtrhuje skutečnost, že vystavované exponáty běžně spatřit nelze.

Rozsahem sice nevelká, ale o to unikátnější výstava představí v notových autografech genezi Prodané nevěsty od její tužkové skici, přes partituru definitivního znění, obsahujícího v sobě celkem čtyři verze opery z let 1866-70 až po rukopis klavírního výtahu, jehož první tištěné vydání z r. 1872 bylo zároveň prvním kompletním vydáním české opery vůbec.

K vidění bude i opis Sabinova libreta s cenzurním povolením, četnými škrty a pracovními poznámkami, ukázky ze Smetanových deníkových zápisů i z některých jeho dalších rukopisů, týkající se Prodané nevěsty a jejího provozování na scéně Prozatímního divadla.

Z obrazových dokumentů to budou fotografie Bedřicha Smetany z doby kompozice opery a fotografie některých významných představitelů hlavních rolí jednak ze Smetanovy éry v Prozatímním divadle i z pozdější doby v Národním divadle. Vystaven bude i nejstarší dochovaný návrh scény pro Národní divadlo z r. 1881, připomenuto bude i 100. představení opery v r. 1882, které bylo mimořádnou událostí nejen pro Smetanu ale pro historii české opery vůbec.

Po mimořádném úspěchu opery na Mezinárodní hudební a divadelní výstavě ve Vídni v r. 1892 se Prodané nevěstě otevřela cesta na zahraniční scény a velkou měrou se upevnilo i její postavení v domácím prostředí, kde plnila roli prototypu národní opery.

Vystavené dokumenty doplní a oživí i některé předměty dokumentující popularitu a oblibu této Smetanovy opery, která postupně pronikla nejen do jiných uměleckých oblastí, ale i do každodenního života v míře, s níž se pravděpodobně nesetkáme u žádné jiné opery.

Výstava proběhne v hlavním foyeru Národního divadla, 28. září 2009, 9 - 13 hodin

Pro návštěvníky divadla v rámci představení 26. – 28. září 2009

Adresa: Národní divadlo, Ostrovní 1, Praha

Více informací na internetových stránkách Informačního centra vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie