Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

23. 3. 2009 14:31

Přihlásili se čtyři zájemci o privatizaci ČSA

Byly otevřeny obálky s přihláškami do veřejného výběrového řízení na prodej 91,51% podílu ve společnosti České aerolinie a.s.

Dnes byly otevřeny obálky s přihláškami do veřejného výběrového řízení na prodej 91,51% podílu ve společnosti České aerolinie a.s. Zájem o účast ve výběrovém řízení projevili následující zájemci:

• Konsorcium UNIMEX - TVS - tvořeno společnostmi:

UNIMEX GROUP a. s. a TRAVEL SERVICE a. s.

• AIR FRANCE - KLM

• DAROFAN a. s. - ze skupiny AEROFLOT

• ODIEN AV III a. s. - ze skupiny ODIEN

Výběrové řízení je dvoukolové. První kolo je kvalifikační; jediným kritériem ve druhém kole bude výše nabídnuté a garantované kupní ceny. O výběru účastníků, kterým bude umožněno provést hloubkovou kontrolu společnosti a předložit závazné nabídky, rozhodne na svém jednání vláda.

Při tom přihlédne k tomu, zda zájemce nepředstavuje bezpečnostní riziko (nepochází ze státu, který vláda považuje za rizikový z hlediska ochrany mezinárodního míru a bezpečnosti, boje proti terorismu a ochrany lidských práv) a současně, zda není přímo nebo nepřímo ovládán státními strukturami států, jejichž zahraniční a vnitřní politika představuje riziko pro bezpečnost České republiky a je v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky.

Výběrové řízení bylo vyhlášeno 5. února 2009. Předpokládáme, že vítěz bude znám nejpozději do 30. září 2009.

Zdroj: MFČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie