Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

17. 4. 2009 14:32

Premiér: Vstup do NATO je možná nejvýznamnější krok od roku 1918

Mirek Topolánek ve svém proslovu ocenil úsilí českých politiků, kteří se zasloužili o náš vstup do NATO.

Během čtvrteční vzpomínkové slavnosti ke vstupu ČR do NATO, kdy bylo za zásluhy o vstup do aliance oceněno patnáct českých osobností, premiér Mirek Topolánek vzdal hold těmto lidem.

medaile K.Kramáře

V úvodu své řeči vyslovil myšlenku o klíčových okamžicích v historii, které předznamenávají další vývoj. Tento okamžik charakterizoval z pohledu politika: „Je to rozhodnutí, které člověk, státník, politik musí udělat, ať to stojí, co to stojí.“ Rozhodnutí přirovnal k činům prvorepublikového premiéra Karla Kramáře, kterého považuje za politika, který pro pravdu, jde proti všem. „K takovým lidem patříte vy politici, státníci, vojáci, diplomaté, intelektuálové, kterým jsem se rozhodl dát medaili Karla Kramáře,“ dodal premiér.

Nejvíce, z pohledu členství ČR v NATO, si premiér cení dvou lidí - Václava Havla a Miloše Zemana.

Václav Havel byl podle premiéra po roce 1989 vnímán jako velký humanista, který si myslel, že po pádu Varšavské smlouvy nebude Severoatlantické aliance zapotřebí. „Velmi rychle však pochopil, že je to naopak, že NATO je priorita,“ řekl Mirek Topolánek.

Na Miloše Zemana pak padlo nejsložitější rozhodnutí, které český státník musel udělat –realizaci vstupu do NATO. „Vzpomenu, jak těsně po našem vstupu na jeho rozhodnutí, které prosadil ve vládě a které musel obhájit na sjezdu vlastní strany, která byla většinou proti. To bylo samozřejmě řešení Jugoslávie a Kosova. To bylo rozhodnutí, které by málokterý státník s takovým politickým zázemím u nás byl ochoten udělat,“ poznamenal předseda vlády na adresu Miloše Zemana.

Nakonec Mirek Topolánek uvedl, proč se rozhodl k udělení medailí a k této slavnosti v Kramářově vile: „Chtěl bych, aby si lidé pamatovali vaše zásluhy, je to bezprecedentní krok, nejvýznamnější krok možná od roku 1918. Vnímám euroatlantické zakotvení jako prioritu absolutní. Zmítali bychom se na kontinentu neukotvení…“

Bývalý prezident Václav Havel jménem vyznamenaných poděkoval a připomenul dobu před deseti lety a situaci, kdy prosazení vstupu do NATO nebylo jednoduché nejen v naší republice, ale nebylo nikterak jednoduché prosadit myšlenku rozšíření aliance i v zahraničí. „Padesát let spolupracovali a teď ta představa…byla opatrnost, byly rozpaky,“ uvedl Václav Havel a sdělil, že tyto země měly svůj uzavřený kruh a měly mezi sebou i jisté tajnosti.

Pak dodal: „Jsem přesvědčen že bez přijetí do NATO, bychom nebyli přijati do Evropské unie. Unie by se tím směrem nerozšiřovala“.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Zvuková příloha

Premiér M. Topolánek k vyznamenaným u příležitosti výročí vstupu do NATO

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie