Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 3. 2009 8:38

Premiér Topolánek volá po diskusi mezi EU a USA

Rozdílná východiska nebudou překážkou pro hledání společných řešení současné ekonomické krize.

Předseda Evropské rady Mirek Topolánek 25. března odmítl kritiku, že Evropská unie nedělá dost pro řešení hospodářské krize. Zdůraznil, že Evropský plán ekonomické obnovy ve výši 400 mld EUR představuje 3,3 % HDP zemí EU a je důraznou odpovědí na ekonomickou krizi.

Podle předsedy vlády Mirka Topolánka se země EU nemohou vydat cestou tak hlubokých ekonomických stimulů jako USA, neboť by to mnohé z nich mohlo destabilizovat a ohrozit stabilitu eurozóny. Země eurozóny musejí respektovat pravidla fiskální disciplíny, dané Paktem stability a růstu, a země mimo eurozónu musejí respektovat Maastrichtská konvergenční kritéria. Proto předseda vlády kritizoval tendenci překročit stimulačními opatřeními únosnou míru deficitního finacování ekonomické obnovy.

Tato rozdílnost východisek i možných řešení však Spojeným státům a EU nesmí zabránit v nalezení společného přístupu. Premiér Topolánek oceňuje pozitivní roli prezidenta Obamy, který řešení odmítá stavět na nebezpečných a chybných konceptech ekonomického protekcionismu. Katastrofální důsledky protekcionismu v době krize svět již zažil ve 30. letech a premiér Topolánek varoval před opakováním chyb z minulosti.

Vzájemný respekt a pochopení pro odlišná ekonomická a sociální východiska i pro různá vnitřní pravidla jsou základem, na němž EU a USA mohou postavit svůj společný boj proti ekonomické krizi a jejím důsledkům. Nadcházející setkání G20 v Londýně, stejně jako summit EU-USA, který se uskuteční 5. dubna v Praze, budou prvními unikátními příležitostmi najít společná východiska z ekonomické krize. „Věřím, že se Spojenými státy najdeme společné řešení, protože v žádném případě nechceme stavět USA a Evropu proti sobě,“ uvedl Mirek Topolánek.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie