Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

20. 4. 2015 12:39

Premiér Sobotka v rámci mezivládních konzultací: Česko-polské vztahy mají strategický význam

Předseda vlády Bohuslav Sobotka 20. dubna 2015 společně s polskou premiérkou Ewou Kopacz zahájili mezivládní konzultace České a Polské republiky.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka 20. dubna 2015 společně s polskou premiérkou Ewou Kopacz zahájili mezivládní konzultace České a Polské republiky.
V pondělí 20. dubna 2015 se v sídle Úřadu vlády ČR uskutečnilo již třetí kolo mezivládních konzultací mezi Českou a Polskou republikou. O společných tématech jednali premiér ČR Bohuslav Sobotka a předsedkyně vlády Polska Ewa Kopacz a dále ministři obrany, vnitra, dopravy a životního prostředí a náměstci ministrů průmyslu a zemědělství. Výsledkem konzultací je společné prohlášení předsedů vlád, dohoda mezi ministerstvy životního prostředí a memorandum mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem hospodářství Polska.

Témata mezivládních konzultací

Hlavními tématy mezivládních konzultací bylo posilování přeshraniční dopravní infrastruktury, zejména stavba silnice R11 v Královéhradeckém kraji, její financování z evropských fondů a propojení s polskou S3 v hraničním úseku za Trutnovem.

Dalším důležitým tématem byla spolupráce v oblasti životního prostředí, a to především stav ovzduší v Moravskoslezském kraji a Polsku. Česká strana již investovala do mnoha opatření, která pomáhají kvalitu ovzduší v tomto regionu zlepšit.

Premiér Bohuslav Sobotka hovořil s předsedkyní vlády Ewou Kopacz také o přípravě předsednictví obou zemí ve Visegrádské skupině. ČR bude V4 předsedat dvanáct měsíců od července 2015 a následně v roce 2016 naváže polské předsednictví. Cílem diskuse bylo koordinovat témata předsednictví, což je cesta jak úspěšněji prosadit společné priority a zajistit jim dlouhodobou udržitelnost.

„Mezivládní konzultace jsou potvrzením faktu, že oběma zemím záleží na rozvíjení vzájemných vztahů, které jsou důležité pro budování Visegrádské skupiny v budoucnosti,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

Dalšími tématy společných jednání bylo například posilování česko-polských vztahů v oblasti energetické bezpečnosti a propojení plynárenských soustav obou zemí, obchod a investice či spolupráci v oblasti bezpečnosti a obrany.

Nahrává se přehrávač videa ...

Společné prohlášení předsedů vlád

Výsledkem mezivládních konzultací je také Společné prohlášení předsedů vlád České a Polské republiky týkající se vysoké úrovně bilaterálních vztahů ve všech oblastech, včetně politického dialogu na nejvyšší úrovni, prohlubování a rozšiřování parlamentní spolupráce, pokroku při formulování a prosazování společných zájmů jak na úrovni bilaterální, tak evropské. Celé znění společného prohlášení předsedů vlád.

Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství

Dohoda nahradí v současné době platnou Úmluvu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách, která byla podepsána 21. března 1958 a v platnost vstoupila dne 7. srpna 1958.

Hlavními důvody pro sjednání dohody jsou politické a ekonomické změny v obou zemích (např. rozpad Československé republiky, vstup obou zemí do Evropské unie), úprava režimu pohybu na hranicích (vstup obou zemí do Schengenského prostoru) a změna klimatických poměrů. Celé znění dohody o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství.

Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Polska

Zástupci ministerstev průmyslu a obchodu ČR a hospodářství Polska dnes v rámci mezivládních konzultací podepsali také memorandum ohledně spolupráce v oblasti zemního plynu s cílem implementace polsko-českého projektu propojení plynárenských sítí. Memorandum je deklarací podpory realizaci projektu STORK II, tedy výstavby druhého obousměrného česko-polského propojení, které po roce 2019 umožní bezpečnou a spolehlivou přepravu plynu mezi oběma zeměmi. Nové propojení bude součástí české a polské přepravní soustavy a umožní navýšení přepravní kapacity mezi oběma zeměmi. Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek plynu je vzhledem k situaci na Ukrajině důležitým tématem.

Naposledy se mezivládní konzultace s Polskem konaly v roce 2013 ve Varšavě.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Připojené dokumenty

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie