Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

12. 12. 2016 14:29

Premiér Sobotka se setkal s polskou premiérkou Szydlovou. Tématy byla ochrana životního prostředí, bezpečnost i doprava

Setkání předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a polské premiérky Beaty Szydlové, 12. prosince 2016.
Setkání předsedy vlády ČR Bohuslava Sobotky a polské premiérky Beaty Szydlové, 12. prosince 2016.
Předseda vlády Bohuslav Sobotka navštívil v pondělí 12. prosince 2016 Polskou republiku. Na zámku ve Visle se setkal s polskou premiérkou Beatou Szydlovou, se kterou jednal mimo jiné o vzájemné obchodní a investiční spolupráci, ochraně životního prostředí a dopravní infrastruktuře. Odpoledne se oba premiéři v Českém Těšíně setkají se zástupci polské národnostní menšiny v ČR, jejíž největší část žije na Těšínsku. Premiér Sobotka tak pokračuje v úsilí dále posilovat intenzivní česko-polské vztahy včetně podpory přeshraniční spolupráce.

Tu má Česká republika ze všech svých sousedů nejrozvinutější. Ze strukturálních fondů Evropské unie se podařilo v období 2007–2013 vyčerpat téměř 220 mil. eur. V novém programovém období 2014–2020 byla již část z celkově alokované částky ve výši 230 mil. eur využita například na zlepšení dopravní infrastruktury či na strategické projekty v oblasti bezpečnosti.

„Velmi si vážím toho, že vztahy ČR a Polska jsou dobré vztahy dvou přátelských zemí. Jsme partnery v rámci EU a spojenci v NATO. Důležité je ale o vzájemné vztahy pečovat, diskutovat společná témata a hledat řešení společných problémů. K tomu přispělo i dnešní setkání ve Visle. Máme velké porozumění, pokud jde o propojení v dopravní infrastruktuře. Tématem byla silniční, železniční i vodní doprava. S premiérkou Szydlovou jsme hovořili také o ochraně životního prostředí, zejména ovzduší ve Slezsku. Jednali jsme i o přeshraničních projektech, o nové smlouvě o policejní spolupráci, ale také koordinaci V4 před Evropskou radou či otázce dopadů rozšiřování těžby na dole Turów na české obce,“ uvedl premiér Sobotka.

Ochrana životního prostředí

Jedním z důležitých témat, o kterých premiéři hovořili, byla ochrana životního prostředí. Jednali především o kvalitě ovzduší v česko-polském pohraničí v Moravskoslezském kraji, kterou zhoršují jak průmyslové zdroje, tak doprava a lokální topeniště. Premiér Sobotka v této souvislosti nabídnul sdílení zkušeností s programem dotací na výměnu stávajících kotlů v domácnostech, který v ČR úspěšně funguje. Ministerstvo životního prostředí ČR také spolupracuje s polskými a slovenskými partnery na společném integrovaném projektu na ochranu ovzduší v rámci evropského programu LIFE, Evropské komise tomuto programu udělila dotaci 10 mil. eur.

Oba předsedové vlád jednali také o rozšiřování těžby na dole Turów a souvisejícím možném poklesu hladin podzemních vod na území ČR. Premiér Sobotka požádal polskou stranu o dodání všech podkladů tak, aby mohlo proběhnout přeshraniční posouzení vlivu na životní prostředí.

Obchodní a investiční spolupráce

Mezi Českou a Polskou republikou probíhá významná obchodní spolupráce. Český trh je druhým nejvýznamnějším odbytištěm polského zboží a Česká republika je v pořadí šestým nejvýznamnějším exportérem do Polska. Obrat vzájemného obchodu dosáhl v roce 2015 výše 18,3 mld. eur, což je o 1,6 miliardy korun více než v roce předchozím. Předseda vlády Sobotka mluvil s premiérkou Szydlovou o dalších obchodních příležitostech a investicích.

Dopravní infrastruktura

Česká republika aktivně spolupracuje s Polskem na zlepšení stavu železniční infrastruktury. V letech 2019–2023 by se měla modernizovat především vytížená trať Zebrzydowice – Katowice, která navazuje na koridor Slovensko/Rakousko – Břeclav – Petrovice u Karviné. Nedávno pak byla dokončena rekonstrukce trati, která umožnila zavést nové regionální vlaky z Bohumína do polských Katowic.

Prioritou vlády Bohuslava Sobotky je pak propojení české dálnice D11 s rychlostní silnicí S3. Obě země by chtěly využít pro financování přeshraničního úseku prostředky z Evropské unie. Na české straně je současnou prioritou stavba úseků z Hradce Králové do Smiřic a dále do Jaroměře. Pro oba úseky už bylo vydáno souhlasné stanovisko EIA.

Oba premiéři také hovořili o polských plánech na splavnění řeky Odry a možném napojení tohoto projektu na území ČR.

Zahraniční témata

Dalším bodem programu byla zahraniční politika. Předsedové vlád diskutovali například o spolupráci Visegrádské skupiny s dalšími zeměmi či o přípravě Evropské rady, která se sejde ve dnech 15. – 16. prosince 2016 v Bruselu.

V odpoledních hodinách se předseda vlády Sobotka a premiérka Szydlová už na českém území, v Českém Těšíně, setkají se zástupci polské národnostní menšiny žijící v ČR.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie