Tiskové zprávy

4. 3. 2015 9:17

Premiér Sobotka požádal ministerstva a centrální úřady, aby začaly zveřejňovat smlouvy nad 50 tisíc korun

Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes požádal dopisem jednotlivé členy kabinetu a centrální úřady, aby začaly zveřejňovat všechny nově uzavírané smlouvy nad 50 tisíc korun. Doposud se postup jednotlivých úřadů v této věci značně liší, některé smlouvy nezveřejňují vůbec, jiné zveřejňují tyto dokumenty v rozdílné formě i rozsahu.

Premiér úřady vyzval, aby nečekaly na přijetí zákona o registru smluv a zahájily zveřejňování dokumentů ihned. Cílem snahy premiéra Sobotky je v souladu s programovým prohlášením vlády postup sjednotit a maximálně posílit transparentnost veřejné správy.

Vláda se před třinácti měsíci zavázala k větší transparentnosti a otevřenosti orgánů státní správy vůči veřejnosti. Zveřejňování jednotlivých smluv považuji za jeden ze základních kroků k naplnění tohoto cíle. Požádal jsem proto jednotlivá ministerstva a ostatní centrální úřady, pokud tak dosud neučinily, aby začaly co nejdříve zveřejňovat nově uzavírané smlouvy nad 50 tisíc korun. Inspirovat se mohou například Úřadem vlády ČR, který od začátku letošního roku zveřejňuje všechny nově uzavřené smlouvy a objednávky s předmětem plnění nad 50 tisíc korun. Během prvního pololetí letošního roku bych rád prosadil zákon o registru smluv, který bude tuto oblast řešit dlouhodobě a systémově,“ uvedl premiér Bohuslav Sobotka.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie