Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 5. 2015 15:33

Premiér Sobotka: ČR chce dále podporovat pomoc EU v oblasti migrace, stanovení povinných kvót odmítá

Nejen EU, ale i Česká republika si je vědoma utrpení a lidské tragédie uprchlíků, kteří chtějí začít nový a lepší život za hranicemi svých domovských států. Nechceme se vzdávat odpovědnosti, chceme naopak ještě zintenzivnit naše úsilí v tom, co umíme v oblasti migrace nejlépe.

V první řadě jde o českou pomoc uprchlíkům v místě jejich současného pobytu – tedy co nejblíže jejich skutečnému domovu, a to včetně podpory zemí, které tyto uprchlické populace hostí (například Jordánsko a Turecko). Za tímto účelem jsme zřídili speciální program na pomoc uprchlíkům v regionech původu, na který vláda od letoška nově věnuje 100 mil. korun ročně. Zároveň musíme mít na paměti, že i když většina uprchlíků dnes do Evropské unie přichází ze Sýrie a z Afriky, na východ od hranic EU je z domova vyhnán 1,5 milionu Ukrajinců. Právě s uprchlíky z této části Evropy máme dlouhodobé zkušenosti a jsem hrdý na to, že dnes můžeme říct, že jejich integrace do české společnosti je úspěšná.

Současně si velmi dobře uvědomujeme, že musíme být nápomocni státům, na něž současná migrační vlna nejvíce doléhá. Česká republika proto na dubnové Evropské radě nabídla zhruba 10 milionů korun pro aktivity agentury Frontex, dále jeden ze svých letounů CASA i s posádkou a okamžité vyslání 60 českých expertů na oblast migrace a azylu. Zároveň je vláda připravena poskytnout potřebné technické vybavení – hlídkové vozy, termovize, služby kynologů.

Česká republika se vedle toho také zodpovědně hlásí k pomoci uprchlíkům, kteří museli opustit své domovy kvůli válečným konfliktům z obavy o svůj život. Letos v České republice přivítáme skupinu nemocných syrských dětí z Jordánska a nabídneme jim kvalitní péči našich lékařů. Minulý týden jsme také schválili stipendia pro 20 syrských uprchlíků, kteří získají šanci na vysokoškolské vzdělání v ČR a jednou budou moci podpořit obnovu Sýrie.

Debata o migraci se často zužuje na téma přesídlování. Toto opatření se však týká pouze omezeného počtu uprchlíků, zatímco pro většinu lidí, kteří jsou v uprchlických táborech, pozitivní efekt nemá. Dobrovolné přijímání uprchlíků chápe Česká republika jako podpůrné opatření v aktuální vyhrocené situaci, kdy některé členské země nezvládají na příliv uprchlíků reagovat. Povinné stanovení kvót Česká republika odmítá. V tomto případě jsou to pouze jednotlivé členské země, které jsou schopny kvalifikovaně posoudit a rozhodnout o tom, kolika uprchlíkům jsou schopny poskytnout útočiště, a to na základě jejich ekonomické, sociální a bezpečností situace. Podporujeme svobodné rozhodnutí zemí o rozsahu solidarity, což jsme dokázali i naším rozhodnutím poskytnout domov několika syrským rodinám.

Přesidlování nemůže vyřešit příčinu nedávných tragédií. Ta totiž neleží na březích Evropy, ale za nimi. A proto by měla mít EU dostatek odvahy řešit ji efektivně především právě tam.

Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie