Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

22. 10. 2009 14:24

Premiér se setkal s předsedou Evropského soudu pro lidská práva

Premiér Jan Fischer, předseda Evropského soudu pro lidská práva J.P. Costa a předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, 22.10.2009
Premiér Jan Fischer, předseda Evropského soudu pro lidská práva J.P. Costa a předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, 22.10.2009
Předseda vlády Jan Fischer dnes přijal předsedu Evropského soudu pro lidská práva Jeana-Paula Costu.

Předmětem společného jednání bylo stávající působení Evropského soudu pro lidská práva a vzájemná spolupráce s Českou republikou.

Jean-Paul Costa uvedl, že Evropský soud se dlouhodobě potýká s problematikou vysokého množství podaných stížností, které jsou však z valné většiny pro soud nepřijatelné. Počet odmítnutých stížností činí téměř 90%. Předseda nastínil cesty možného řešení a uvedl, že reforma systému bude diskutována na konferenci konané v únoru 2010 v Interlakenu ve Švýcarsku.

Předseda Costa zmínil také otázku výběru kandidátů na funkci soudce ESLP na období, kdy stávajícímu soudci za ČR skončí v listopadu 2010 mandát. Předseda vlády Jan Fischer uvedl, že si význam výběru kvalitních kandidátů uvědomuje a přislíbil, že vláda jejich volbu provede zodpovědně.

Evropský soud pro lidská sídlící ve francouzském Štrasburku, dohlíží na respektování lidských práv zakotvených v Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod (Úmluvy) přijaté Radou Evropy v roce 1950. Je tak v dané oblasti v jistém smyslu „nejvyšším soudem“ pro všech 47 evropských států s výjimkou Běloruska. Se svými stížnostmi na tyto státy se na něj mohou přímo obracet všechny fyzické či právnické osoby, jež se cítí být dotčeny na svých Úmluvou garantovaných právech.

ESLP čelí zejména v posledních deseti letech rapidně vzrůstajícímu počtu stížností a není dlouhodobě schopen vyřizovat alespoň tolik případů, kolik za stejné období nově obdrží. Výsledkem je, že k 30. 9. 2009 evidoval ESLP 114 550 stížností čekajících na rozhodnutí (přičemž měsíčně se toto číslo průměrně zvyšuje o 1 500 nerozhodnutých stížností) a 22 300 dalších stížností ještě čekalo na prvotní zpracování. Vyřízení stížnosti proto nezřídka trvá pět i více let.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie