Aktuálně

18. 7. 2019 18:14

Premiér s ministry v jižních Čechách řešil boj proti suchu i dostavbu dálnice D3

Premiér s ministry v jižních Čechách řešil boj proti suchu i dostavbu dálnice D3, 18. července 2019.
Premiér s ministry v jižních Čechách řešil boj proti suchu i dostavbu dálnice D3, 18. července 2019.
Opatření v boji proti suchu a dostavba dálnice D3 byla ve čtvrtek 18. července 2019 hlavní témata pracovní cesty předsedy vlády po Jihočeském kraji. Na výjezdu premiéra Andreje Babiše doprovázeli ministři dopravy Vladimír Kremlík a životního prostředí Richard Brabec.

První zastávkou byla obec Heřmaň, kde se seznámili s revitalizací Staré Blanice. Úprava toku probíhající v letech 2012 až 2014 spočívala v odtěžení sedimentu ze dna koryta a jeho modelaci. Zároveň došlo ke zprůchodnění tzv. migrační bariéry rybím přechodem. Provedené úpravy mají pomoci s efektivnějším zadržováním vody. Také pomohou okolní krajině lépe se vyrovnat s povodněmi tím, že dojde ke zpomalení povrchového odtoku vody. Ta se následně rozleje do široké nivy, kde se vsákne. Celkové náklady projektu se vyšplhaly na 50 milionů korun. O financování se postaraly prostředky EU a Státního fondu životního prostředí.

„Šestileté sucho kumuluje v obcích problémy s pitnou vodou. Ale díky Brabcovu Ministerstvu životního prostředí jsme pomohli už ve 418 obcích za 470 milionů korun posílit zdroje pitné vody. To je 200 tisíc lidí nově napojených na pitnou vodu,“ uvedl Andrej Babiš.

V Cehnicích si členové vlády prohlédli projekt retenční nádrže Třtí na Cehnickém potoce. Právě probíhající obnova nádrže s mokřadním biotopem má obci sloužit jako ochrana před povodněmi, které Cehnice postihly během posledních sedmnácti let hned čtyřikrát. V rámci úpravy dojde k odbahnění nádrže a opravě hráze. Nově pak vznikne výpustné zařízení a bezpečnostní přeliv. Zároveň bude v části nádrže provedena revitalizace toku, vyhloubeny tůně a vytvořen mokřad. Po dokončení prací, se kterými se počítá na letošní listopad, bude k dispozici retenční prostor o objemu 50 000 m3. Cena obnovy nádrže je 16 milionů korun, z toho 13,5 milionu jde z příspěvků EU.

Následně navštívili obec Jivno, která se se suchem dlouhodobě potýká. Jen v srpnu 2018 bylo nutné do obce dovézt cisternou 156 m3 vody. Cílem dvou projektů je vybudování nových zdrojů pitné vody formou vrtů. Tím dojde k zajištění pitné vody pro část obyvatel obce, kteří nejsou napojeni na vodovod. Vrty pomohou i obci Vyhlídky, kde veřejný vodovod není a jako zdroj vody slouží domovní studny. U vrtu J – 2 se v tuto chvíli pracuje na napojení na vodárenský systém obce. U druhého vrtu HV – 2 probíhají práce na projektové dokumentaci na vybudování studny a odběrného místa.

Voda se sem často dováží cisternou, obec není napojena na větší vodárenskou soustavu, jen na lokální vrt z roku 1952, který je hluboký 9 metrů a vysychá. MŽP poslalo obci 1,2 milionu korun na další dva vrty. Jeden z nich je hluboký 70 metrů a má skvělý tlak vody,“ shrnul předseda vlády.

Více informací o boji proti suchu na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Odpoledne členové vlády navštívili místa výstavby dálnice D3. Jihočeská část dálnice D3 je v současné době nejrozestavěnější dálnicí v České republice.

Následně zavítali do obce Netřebice, která je rozpůlena silnicí I. třídy a přes kterou denně projede 8,5 tisíc vozidel. Chybí zde semafor, aby hlavně děti z mateřské školy, která je 15 metrů od silnice, a obyvatelé mohli bezpečně přejít tuto velice frekventovanou silnici. Díky chystanému úseku dálnice se obyvatelům obce ulehčí. K hranicím s Rakouskem ještě zbývá postavit 24,1 kilometru. Problém pro stavbu představuje výskyt perlorodky nebo vydry říční. Je tak třeba přijmout opatření a zajistit odvodnění dálnice, aby voda netekla do řeky Malše. Dokončení dálnice k hranicím s Rakouskem se odhaduje na konec roku 2024.

Je zde úsek směrem na Rakousko. Dozvěděl jsem se, že na rakouské straně je nějaký problém. Budeme intervenovat, aby ten úsek Tábor – Linec byl hotový v roce 2024. Třicet let od revoluce máme konečně jasno, že bychom měli mít ucelenou dálnici z Prahy do Rakouska. Jsem optimista, vše by mělo být hotovo v roce 2027 nebo 2028,“ vysvětlil premiér.

Výjezd do jižních Čech zakončil Andrej Babiš na půdě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde ocenil účastníky čtvrtého ročníku mezinárodních sportovních her seniorů.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie