Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 3. 2009 9:57

Premiér převzal záštitu nad Mezinárodním energetickým regulačním fórem

Jedním z témat konference je liberalizace versus posilování role regulačních autorit v Evropě a dopad plynárenské krize na budoucí vývoj energetiky.

Dnes se v Praze koná pátý ročník Mezinárodního energetického regulačního fóra, nad jehož konáním převzali záštitu Mirek Topolánek, předseda vlády České republiky, Alexandr Vondra, místopředseda pro evropské záležitosti a Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu.

V loňském roce se fóra zúčastnilo více jak 100 energetických odborníků. Pro letošní V. ročník svá vystoupení přislíbili např. Josef Fiřt (předseda energetického regulačního úřadu), Martin Herrmann (RWE Transgas), Vladimír Tošovský (CEO ČEPS), Alexandr Vondra (místopředsedou vlády pro evropské záležitosti), Petr Koblic (prezident burzy cenných papírů), Jaroslav Pantůček, (CEO, MERO), zástupci regulačních autorit ze Švédska, Německa, Rakouska, Rumunska a mnozí další. Kontaktován byl pan Alexandr Ivanovič Medvěděv ze společnosti Gazprom.

Témata odborné konference:

Priority českého předsednictví v oblasti energetiky a dopady na evropskou a českou energetickou politiku

Liberalizace versus posilování role regulačních autorit v Evropě a dopad plynárenské krize na budoucí vývoj energetiky

Zvyšování spolehlivosti a bezpečnosti dodávek versus tlak na snižování nákladů regulovaných subjektů

Likvidita energetických trhů, volatilita cen a pokles spotřeby energií v důsledku světové hospodářské krize

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie