Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 6. 2011 16:45

Premiér Petr Nečas vyzval odboráře, aby se vrátili k jednacímu stolu

Respektuji právo odborů na stávku při hájení jejich sociálních a ekonomických zájmů.

Musím ale konstatovat, že odborářští předáci se v posledním období jednoznačně zapojují do politického boje.Premiér Petr Nečas

Jsou to stávky a blokády proti vládě, které jdou vědomě vstříc levici. Je to bezprostřední spojení s konkrétními politickými stranami. Chci zdůraznit, že jakékoliv reformní kroky, které vláda dělá, tak děláme na základě konkrétních analýz a konkrétních potřeb jednotlivých veřejných systémů, které zveřejňujeme.

Tyto kroky jsou od počátku dělány jako kroky, které jsou propočítány tak, aby byly naprosto sociálně únosné. Koneckonců jde to dokladovat na příkladu celé řady reforem z minulého volebního období. Ty jednoznačně ukázaly, že v České republice je nejvýhodnější zdanění například pro rodiny s dětmi v rámci celé Evropské unie.

Chci také zdůraznit, že jsme jednáním s odborářskými předáky strávili desítky a desítky hodin. Není pravda, že se nejedná. Jsou to naopak představitelé odborů, kteří opakovaně opouští jednání či se na ně nedostavují. Chtěl bych říci, že to nebyla vláda, která zrušila jednání posledního pléna tripartity, že to byly odbory, které z tohoto jednání odešly.

Chci připomenout, že v sobotu všech 15 členů vlády čekalo 2 hodiny na zástupce odborů, abychom s nimi mohli jednat o konkrétních požadavcích, jak ve vazbě na plánovanou pondělní stávku, tak ve vazbě k reformám.

Chtěl bych jednoznačně vyzvat představitele odborů, aby se vrátili k jednacímu stolu. Vláda vždy deklarovala, že je ochotna s nimi vyjednávat. Nejsme ale ochotni zastavit reformy. Naše země modernizační reformy jednoznačně podporuje a potřebuje. Země, které tyto reformy nedělaly, se ocitly na pokraji ekonomických problémů a dnes se nízko a středně-příjmové skupiny například v Řecku již bojí o to, že přijdou o své úspory.

My jsme nebyly zvoleni proto, abychom negovali reformy, jsme připraveni o konkrétní podobě reforem jednat, ale není možné od nás očekávat, že vláda v tomto složení bude plnit volební program sociální demokracie a KSČM, případně odborových svazů.

Uznávám právo odborů na stávku, i když nesouhlasím s tím, že tato stávka je evidentně politická. V tomto případě se ale snaží vzít si své spoluobčany jako rukojmí, jako jakési živé štíty. Stávky a blokády, které jsou plánovány, jsou dělány vědomě s cílem poškodit co nejvíce občanů a co nejvíce občanů zasáhnout a co nejvíce občanů naštvat nebo otrávit těmito kroky.Premiér Petr Nečas vyzval odboráře, aby se vrátili k jednacímu stolu

Musím říci, že i judikatura Nejvyššího soudu ČR jednoznačně říká, že právo na stávku má být uplatňováno tak, aby byly minimalizované škody pro třetí osoby. Všechny kroky, které dělají odborářští bossové, jsou naopak dělány tak, aby byly maximalizovány škody pro třetí osoby. Aby se lidé, kteří se té stávky nezúčastňují, nedostali do zaměstnání, nedostali se jejich děti do škol, nedostali se k lékaři. Tito lidé nic odborům neudělali.

Není pravda, že se jedná o tzv. blokádu papalášů. Jedná se možná ze strany organizátorů o blokádu organizovanou odborářskými papaláši vůči občanům této země, kteří budou mít velmi výrazně omezený každodenní život. Proto apeluji na zdravý rozum odborářských bossů, aby ještě zvážili formu a rozsah těchto protestů.

Zároveň nelze přehlédnout, kam vedou podobné akce a neochota přijímat nepopulární změny, protože opakuji, nebudeme-li provádět reformy, nebudeme-li modernizovat naší zemi, dříve nebo později se to odrazí negativně na životní úrovni nás všech.

Vláda udělá všechny nezbytné kroky, aby občané České republiky nebyli zasaženi, omezeni těmito kroky, které dělají odborářští bossové. My jsme na straně občanů, kteří se chtějí dostat do zaměstnání, chtějí, aby jejich děti dorazily do školy, chtějí, aby jejich prarodiče a rodiče se dostali k lékaři. Na straně těchto občanů stojíme.

Musím také říci, že je naším zájmem maximálním způsobem garantovat veřejný pořádek a také právní řád v této zemi. Proto považujeme za neuvěřitelné, že jsou zpochybňována rozhodování nezávislých soudů, které nerozhodly třeba meritorně nebo v podobě předběžného opatření a je pro nás děsivé, že tato rozhodnutí jsou odborářskými představiteli označována za cár papíru.

Chci také říci, že jsem ve velice intenzivním kontaktu s primátorem Prahy, s ministrem dopravy, s ministrem vnitra. Zítra a ve středu budu absolvovat celou řadu konkrétních jednání o řešení této krizové situace. Jednat budu také s vedením klíčových dopravních podniků, jako jsou České dráhy, Správa železniční dopravní scesty nebo ČD-Cargo.

Budu také opětovně jednat s panem ministrem vnitra a představiteli Policejního prezidia, kteří jsou zodpovědní za dodržování veřejného pořádku. Jsem přesvědčen, že vláda ČR udělá skutečně všechno proto, aby občané naší země žili v zemi, kde se dodržuje právní řád a kde fungují zákony.

Jaké požadavky vláda s odbory již projednala?

  • Jeden ze zásadních odborářských požadavků ve vazbě na důchodovou reformu bylo, aby důchodové spoření nebylo povinné. Přestože původní návrhy ministerstva práce a financí vytvářely povinný důchodový pilíř, tak vláda ve svém výsledném textu navrhuje dobrovolný, čili v tomto poměrně zásadním požadavku došlo k tomu, že se sblížila stanoviska odborů a představitelů vlády.
  • My jsme ochotni debatovat o tom, jak například upravit zvyšování odchodu do důchodu poté, co bude sjednocena tato hranice na 67 letech pro muže a ženy po roce 2041. Mimochodem, tento návrh na jednání předsednictva tripartity ode mne představitelé odborů slyšeli. Tedy proto období po roce 2041, pro zvyšování věku odchodu do důchodu, byl vytvořen speciální vzorec, který by upravoval hranici odchodu do důchodu v závislosti na střední délce života a tzv. naděje dožití.
  • Jsme připraveni bavit se o poplatkové politice. Jsme připraveni velmi intenzivně, a opět to odbory ode mne již slyšely, bavit se o velmi zásadním tématu a sice, aby v rámci vytvoření těch důchodových společností jim bylo umožněno zákonem vytváření tzv. uzavřených zaměstnaneckých schémat. Což, abych vysvětlil tento odborný pojem, znamená zaměstnanecké důchodové spoření, které by umožnilo u těch manuálně a fyzicky náročných profesí vytvářet důchodové schémata, která by umožnila vyplácení tzv. před-důchodu. Ti lidé by mohli odcházet do penze dříve a z těchto uzavřených schémat by byl financován jejich před důchod.
  • O tomto všem jsme byli a budeme ochotni jednat. Já se domnívám, že to jsou velmi významné posuny, velmi významné signály a velmi významné věci ve prospěch členů odborových svazů. Přesto prohlašují představitelé odborových centrál, že se s nimi nejedná, což není pravda. Že neslyšíme na jejich argumenty a neargumentujeme. Což není pravda.

Myslím si, že každý seriózní účastním posledního jednání předsednictva tripartity vám dosvědčí, že to byla velmi věcná debata, založená na věcných argumentech, nikoliv na ideologických. Ze všech tří stran, zaměstnavatelé, odbory i vláda. Jsem připraveni o těchto věcech jednat a jsme připraveni nabízet i kompromisní návrhy s tím, že od nás nelze očekávat, že zrušíme a zastavíme reformy. Toto vláda ČR neudělá. Respektive to v žádném případě neudělá vláda ČR pod mým vedením.

Petr Nečas, předseda vlády

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie