Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

7. 6. 2011 10:11

Premiér Petr Nečas vysvětluje reformy, podívejte se

Premiér Petr Nečas vystoupil 10. května 2011 na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, kde vysvětloval reformní kroky svého kabinetu. Po přednášce diskutoval se studenty. Hlavní pozornost věnoval důchodové reformě a konkurenceschopnosti.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

V úvodu přednášky premiér seznámil studenty se dvěma hlavními důvody, proč je nutné reformy vytvářet, i když tato opatření nejsou pro všechny populární.

Prvním faktorem, který ovlivňuje českou ekonomiku, a který je třeba zohlednit v tvorbě reforem, je demografický vývoj. Zvyšování průměrného věku dožití je podle premiéra Nečase v Česku poměrně rychlé. Studentům jej demonstroval konkrétními čísly vycházejících z odborných analýz.

To není lineární růst, to je růst, který splňuje určité parametry exponenciální rovnice,“ vysvětloval Petr Nečas. Musí na něj tak reagovat celá řada systémů. Nejde jen o důchodový systém, systém zdravotnictví, ale i vzdělávání, upozornil předseda vlády.

Demografický vývoj by měl v případě nečinnosti vlády na jednotlivé systémy dramatický dopad. Bude tomu muset čelit každá vláda, protože jde o trendy, kterým se nelze vyhnout, řekl premiér posluchačům filozofické fakulty.

Premiér během své přednášky studentům dále stručně nastínil princip fungování současného důchodového systému Pay As You Go (PAYG - průběžný systém). Vedle něj je nutné vytvořit i další zdroje. Podle českého premiéra platí v České republice nejvyšší stupeň závislosti důchodců na státu v celé Evropské unii.

Trend demografického vývoje dopadá i na další systémy. V neposlední řadě se mezi ně řadí i systém zdravotnictví. "Konzumace" tohoto systému je právě u vyšší věkové kategorie objemnější. Problematika pak přesahuje i do systému sociální péče a medicíny, které se tomu musí přizpůsobit.

Důchody jsou největší položkou státního rozpočtu. Z celkového objemu jeho výdajů ve výši zhruba 1,150 miliard korun putuje 340 až 350 miliard právě na důchody, což je asi 30 procent všech výdajů veřejných rozpočtů, připomněl premiér Nečas studentům.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

Dalším hlediskem, které je nutné vzít v úvahu při tvorbě reforem, je podle premiéra udržení dlouhodobé konkurenceschopnosti.

"V České republice je obrovský podíl ekonomiky orientován do exportu", řekl premiér Petr Nečas ve svém vystoupení. Dodal, že máme jako stát velmi malý vnitřní trh s vysokým podílem sekundárního sektoru. Ten činí podle premiéra Nečase celkem 40 procent HDP a stejný podíl na pracovní síle, což je nejvíce ze všech členských zemí Evropské unie. I z toho důvodu je třeba, aby česká ekonomika byla právě proexportně orientována. Export pak činí 80 procent hrubého domácího produktu.

Export České republiky je vyšší než z Polska, Maďarska a Slovenska dohromady,“ přiblížil premiér studentům objem českého vývozu. Konkurenceschopnost je pak podle něj alfou a omegou prosperity České republiky.

Podle předsedy vlády je ale také velmi důležité stavět na rozvoji vědy, výzkumu a vzdělávacího systému. Nestačí se spoléhat jen na tvorbu tradičních ekonomických reforem, je třeba se zaměřit právě i na tato odvětví. Výsledky se podle předsedy vlády projeví v dlouhodobém horizontu. Pokud podle něj vytvoříme předpoklady pro dlouhodobou konkurenceschopnost, je to do budoucna cesta k udržitelnosti a stabilitě veřejných financí.

Poslední dobou se rozšířil seznam zemí, které mají ekonomické problémy, zvyšuje se i počet zemí, jejichž rating se zhoršuje, upozornil premiér Nečas. Je proto nezbytné počítat s finančními trhy a jejich vlivem na veřejné rozpočty všech vyspělých zemí, a to včetně České republiky. Souvisí s tím podle premiéra i nastavení úrokové míry, vysvětlil.

Třetí nejvyšší položkou výdajů státního rozpočtu na rok 2011 je takzvaná dluhová služba. Je na ni vyhrazeno 60 miliard korun, a to přesto, že se jedná pouze o platbu za úroky, které jsou placeny z dluhopisů.

Reálné číslo činilo ale nakonec 42 miliard korun, prohlásil premiér. Podařilo se totiž 18 miliard ušetřit díky kredibilitě a dobré pověsti ČR na finančních trzích. Riziková přirážka tak byla nižší než se původně předpokládalo. Premiér posluchače upozornil, že právě ztráta kredibility by mohla stát vyjít na několik desítek miliard korun.

Předseda vlády Petr Nečas poté vysvětloval na příkladu některých ostatních zemí Evropské unie míru úroků. Poukázal například na Řecko, kde tato míra dosahuje výše 15,8 procenta, v Německu činí naopak 3,1 procenta. Česko má se čtyřmi procenty výši úroků v porovnání s ostatními středoevropskými zeměmi o dva až tři procentní body nižší.

Premiér také vysvětlil nutnost udržení co nejnižší úrokové míry na základě jednoduchého vzorce: 0,1 procenta z českých státních dluhopisů zvyšuje o 1,5 miliardy korun výdaje na dluhovou službu. Lze tedy snadno spočítat, kolik tento výdaj přijde například Maďarsko, které má sazbu stanovenou na 7 procentech. Podobně je na tom i Polsko, kde se tato výše pohybuje na 6,1 procentech. Na příkladu této rovnice vysvětlil premiér potřebu konsolidace veřejných financí, důvěryhodnosti země a kredibility. "Tvorba reforem není jen o úsporách peněz uvnitř systému, ale také o úsporách vzhledem k dluhové službě", vysvětlil Petr Nečas.

Česko proto podle něj usiluje o to, aby se v žádném případě nedostalo na úroveň jak Řecka, ale ani například Irska s desetiprocentní úrokovou mírou, a ani na hranici Maďarska či Polska, ačkoli jsou tyto země považovány za dlouhodobě stabilní. Udržení stability je totiž podle premiéra cestou, jak připravit zemi na dlouhodobou konkurenceschopnost.

Následovala diskuse.

Pro zobrazení videa je nutné povolit JavaScript. Zde jsou instrukce jak povolit JavaScript ve Vašem webovém prohlížeči.

Nahrává se přehrávač videa ...

 

Nahrává se přehrávač videa ...

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Zvuková příloha

Premiér Petr Nečas vysvětluje reformy

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie