Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

26. 9. 2023 15:16

Premiér Petr Fiala vystoupil na mezinárodním semináři Greening SAIs u příležitosti 30. výročí Nejvyššího kontrolního úřadu

Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala vítá premiéra Petra Fialu, 26. září 2023.
Prezident Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala vítá premiéra Petra Fialu, 26. září 2023.
Předseda vlády Petr Fiala vystoupil v úterý 26. září 2023 se svým projevem na mezinárodním semináři Greening SAIs, který se konal u příležitosti oslav 30. výročí Nejvyššího kontrolního úřadu. Zároveň zde bylo představeno jeho nové sídlo.

Mezinárodní seminář Greening SAIs představil kontroly nejvyšších kontrolních institucí v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného zdroje. Zároveň ukázal jejich vlastní přínos pro ochranu životního prostředí, ať už v jejich vnitřním fungování nebo správě jimi užívaných nemovitostí. Součástí akce bylo setkání s nejvyššími ústavními činiteli České republiky, prezidenty partnerských nejvyšších kontrolních institucí a stávajícími a dřívějšími představiteli a zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu.

„V našem politickém systému plní NKÚ velmi důležitou funkci, kontroluje ostatní veřejné instituce, nakládání se státním majetkem či třeba plnění státního rozpočtu. Ve všech těchto oblastech dává pozor na to, zda stát jedná hospodárně a transparentně. V loňském roce takto zkontroloval asi 570 miliard zaplacených z veřejných peněz a zorganizoval přes tři desítky kontrolních akcí,“ řekl premiér Fiala.

Úřad svá zjištění předkládá nejen vládě či parlamentu, ale také veřejnosti, aby měli dostatek podložených informací a mohli se kvalifikovaně rozhodnout. Podle předsedy vlády NKÚ historicky upozornil na řadu kroků, rozhodnutí či třeba špatných dotačních programů, které byly formálně v pořádku, ale při bližším pohledu nedávaly smysl a vyžadovaly pozornost.

„Mám za to, že politici by měli výstupy NKÚ aktivně využívat, nejen pasivně trpět. Snažíme se dnes reformovat fungování státu, přemýšlíme o tom, jak jej po letech stagnace zefektivnit, hledáme příklady dobré praxe,“ uvedl Fiala.

Na závěr svého projevu premiér Fiala poděkoval současnému prezidentovi NKÚ Miloslavu Kalovi, který je s touto institucí spjat již 15 let, i všem jeho spolupracovníkům.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie