Aktuálně

7. 12. 2022 18:18

Premiér Petr Fiala se na Úřadu vlády setkal se zástupci církevních institucí

Premiér Petr Fiala jednal se zástupci církevních institucí, 7. prosince 2022.
Premiér Petr Fiala jednal se zástupci církevních institucí, 7. prosince 2022.
Předseda vlády ČR Petr Fiala se na Úřadu vlády setkal se zástupci církevních institucí. Tradičně se dvě organizace zastřešující římskokatolickou církev (COMECE) a nekatolické křesťanské církve (CEC) setkávají s předsedou vlády dané země, která právě předsedá Radě EU. Obě organizace působí při Evropské komisi v Bruselu. Jednání se zúčastnil také kardinál Jean – Claude Hollerich, lucemburský arcibiskup a předseda Komise biskupských konferencí EU, dále pražský arcibiskup a primas český Jan Graubner a 1. místopředsedkyně Ekumenické rady církví v ČR Ivana Procházková.

Hlavní témata jednání vycházela z aktuální celosvětové situace. Zástupci církví poděkovali předsedovi vlády za způsob vedení českého předsednictví. Již brzy převezme tuto roli Švédsko, a právě v řadě politik a rozpracovaných úkolů bude švédské předsednictví následovat české kroky a českou iniciativu. Premiér Petr Fiala zopakoval, že se české předsednictví zavázalo podporovat společné úsilí EU hájit suverenitu a teritoriální integritu Ukrajiny. ČR se velmi intenzivně zabývá řešením dopadů přílivu ukrajinských uprchlíků, ze zemí EU jsme přijali nejvíce běženců z Ukrajiny na počet obyvatel.

„ČR i celá EU si je vědoma toho, že ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu mohou způsobit, že mnoho Ukrajinců nebude mít v zimě elektřinu, plyn či teplou vodu. EU bude muset reagovat jako celek. Za ČR připravujeme krizový scénář nouzového typu ubytování a mapujeme kapacity jednotlivých členských států. Ubytování a sociální a zdravotní systém ale mají své limity,“ řekl předseda vlády.

Řeč přišla i na otázku vysokých cen energií, kde se české předsednictví snaží aktivně hledat celounijní řešení, a odpověď na energetickou válku Ruska vůči EU. ČR během předsednictví vede aktivní dialog, posiluje ještě více snahu o kompromis a dohodu v rámci EU, kdy ruská agrese vrhla na řadu otázek a problémů EU úplně jiné světlo, než jaké byly ještě minulý rok. České předsednictví také přislíbilo zaměřit se na zvyšování bezpečnosti a obranyschopnosti EU.

Válka na Ukrajině výrazně dopadá také na naše občany. Úkolem vlády je i v takové situaci udržet sociální smír, a proto jsme připravili řadu opatření, která dopady války na naše občany omezují. Děje se tak i za cenu přehodnocení některých našich plánů vzniklých při sestavování vlády,“  dodal premiér.

V závěru jednání premiér uvedl, že vidí velkou naději právě ve společném úsilí řešit aktuální problémy. Je zřejmé, že část společnosti může silněji cítit obavy z budoucnosti, zejména ze sociálně-ekonomických a bezpečnostních důvodů. Společný postup zemí EU stabilitu Evropy posiluje. Představitelé církví ocenili snahu českého předsednictví o aktivní dialog se členy, ale i partnery EU, ať už jde o postupný integrační proces v podobě rozšiřování schengenského prostoru, nebo například se zeměmi západního Balkánu, se kterými se v albánské Tiraně aktuálně konal summit a o jehož výsledcích předseda vlády rovněž hovořil.

 

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Fotogalerie [F] fotogalerie