Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

10. 3. 2009 14:50

Premiér: Lidé mají spotřebovávat pouze to, co vytvoří

Na 9. energetickém kongresu premiér Mirek Topolánek analyzoval ve svém projevu současný stav a zamyslel se také nad možnými směry vývoje naší energetiky.

Premiér Mirek Topolánek využívá v oblasti energetiky své vlastní odborné zkušenosti, které mu umožňují si učinit svůj vlastní názor, který také na konferenci prezentoval: „Celý život jsem se pohyboval někde na rozhraní ekonomiky, ekologie a energetiky a v tomto trojúhelníku je třeba ten problém řešit. Ten problém nemůže být řešen pouze ekologicky, nemůže být řešen pouze energeticky a je nesmyslný, když se bude řešit neekonomicky. To znamená v mém pojetí, co je ekonomické tak musí být i ekologické, nikoliv naopak. Takže to je přístup člověka, který se v dané problematice celý profesní život před tím životem plochým politickým pohyboval.“

Ve svém projevu také upozornil na souvislosti mezi ekonomickou krizí a energetikou. Podle něj je to právě krize, která nás naučí, jak dále hospodařit s energetikou: „Současná finanční krize a její ekonomické dopady částečně vyřeší problém spotřeby. Já si myslím, že všechny prognózy a predikce o nárůstu spotřeby při takovém poklesu poptávky a při takovém poklesu výroby vezmou za své a budeme se v příštím roce odpichovat z jiných čísel. Takže některé problémy se vyřešily samy.“ A k tomu dodal: „Lidé zapomněli na určitou obezřetnost a zapomněli na to, že mají spotřebovávat pouze to, co vytvoří.“

Ve svém projevu se zamyslel nad směrem energetiky: „Správný směr, a to ukazují všechny studie, je částečně daný úsporami, úspornými technologiemi, které nejenom že jsou v dané chvíli nejúčinnější, ale taky se ty investice velmi rychle vrátí. Ten další směr je orientace na to, co umíme vyrobit doma sami a v našem případě je to pořád ještě uhlí a ještě dlouho bude, je to jaderná energetika, voda – já bych řekl tam ten potenciál těch dvacet, třicet, možná padesát malých vodních elektráren jako naši spotřebu nějak neovlivní.“

Premiér však upozornil na skutečnost, že situace „v každé zemi je specifická, je jiná, každá země má jiné geografické, jiné přírodní podmínky, jiné vlastní zdroje.“

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie