Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

16. 6. 2009 13:31

Premiér: Je nutné, aby státní, obecní i krajské rozpočty "dýchaly ve stejném rytmu"

Premiér Jan Fischer / PM Jan Fischer
Premiér Jan Fischer / PM Jan Fischer
Zkrácený projev premiéra Jana Fischera na zasedání IV. Národního setkání starostů, primátorů a hejtmanů České republiky, 16.6.2009

Nepochybně víte, že jedním z dominantních úkolů úřednické vlády, je v maximální míře a s maximální mírou schopnosti čelit dopadům světové ekonomické krize. S tím samozřejmě souvisí jedna ze základních priorit, které vláda čelí, to je připravit realistický rozpočet. Věřím, že chápete, v jaké situaci se naše země nachází. A že je nutné, aby státní, obecní i krajské rozpočty jak se říká „dýchaly ve stejném rytmu“. To znamená, že budeme muset všichni bez rozdílu šetřit.

Jedním z dotazů, které si na tom vašem setkání tady chcete zodpovědět a který tvoří jakési motto nebo část motta tohoto setkání: „Proč rozhodují o dotacích a přáních občanů v našich městech a obcích státní úředníci a ne volená zastupitelstva?“

Samozřejmě by bylo nejjednodušší, kdyby obce a kraje byly zcela samostatné a státní dotace do jejich rozpočtů by byly nulové, to je taková ta extremní varianta. My bychom si pak v centru oddechli a nemuseli bychom se o to starat. To je samozřejmě bizarní neboť elementární solidarita mezi bohatšími a chudšími obcemi, mezi bohatšími a chudšími regiony prostě existovat musí. Odpověď na otázku, jak má být toto přerozdělování velké, si dovolím přenechat na zástupcích politických stran. Pouze doplním, že o dotacích nerozhodují pouze státní, ale také krajští úředníci. Takže tu nejde pouze o dialog mezi obcemi a vládou, ale také mezi obcemi a hejtmanstvími.

Když z pohledu premiéra vlády odborníků shrnu svůj názor na vámi nastolená témata, pak se mi vejdou do tří konstatování. Za prvé velmi oceňuji zlepšené hospodaření měst a obcí, které ve svém celku zodpovědněji hospodaří, méně se zadlužují a dobře splácejí dluhy z minulosti. Za druhé, nemám problém souhlasit se zmenšením prostoru pro subjektivní rozhodování státních úředníků, a to jak co se týká objemu přerozdělovaných peněz, tak striktnějších pravidel pro jejich přidělování. Za třetí, nesouhlasím s tím, aby se oslabovala role státu při samotném procesu rozdělování veřejných prostředků, protože to je jeho výsostná odpovědnost vůči občanům. Přál bych si, aby to dělal efektivně, korektně a zcela nestranně.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie