Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

25. 11. 2009 14:44

Premiér Jan Fischer se dnes sešel s primátory velkých měst

Předseda vlády Jan Fischer dnes jednal spolu s ministrem financí Eduardem Janotou a ministrem práce a sociálních věcí Petrem Šimerkou s primátory čtyř největších českých a moravských měst.

V Kramářově vile tak premiérem přivítal pražského primátora Pavla Béma, primátora Brna Romana Onderku, primátora Ostravy Petra Kajnara a plzeňského primátora Pavla Rödla.

Tomuto setkání předcházela srpnová schůzka právě těchto čtyř primátorů. Jejím hlavním obsahem byla problematika ekonomické krize, rozpočtového určení daní včetně jeho případných změn v budoucnosti a oblast rozvoje infrastruktury.

Primátoři se společně s premiérem Fischerem, ministrem financí Janotou a ministrem práce a sociálních věcí Šimerkou zabývali především aktuálním tématem dopadů ekonomické krize na hospodářství městských samospráv, problematikou dalšího koncipování rozpočtového určení daní, rozvojem dopravní infrastruktury, závazky státu v oblasti čištění městských odpadních vod a v neposlední řadě například i otázkami souvisejících se sociální infrastrukturou.

Premiér se s primátory shodl v otázce dopravní infrastruktury. Krácení rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury by podle předsedy vlády bylo závažnou chybou. "Jakási hra s prostředky na dopravní infrastrukturu a jejich přesouvání někam jinam je něco, co by vláda nebyla schopna podpořit." uvedl Jan Fischer.

Jan Fischer ovšem připustil diskuzi o přesunech finančních prostředků v rámci sociálního systému, kde by bylo pro tento rezort možné najít dvě až tři miliardy korun.

Vládu čeká ještě jednání s pražským magistrátem o penězích určených na výkon státní správy v přenesené působnosti. Ostatním velkým městům v ČR by podle premiéra měly prostředky, které jim byly ze státní kasy vyčleněny dodatečně, stačit. Na dnešní tiskové konferenci k tomu premiér Jan Fischer dodal: "Ty dvě miliardy jsou v zásadě dostatečné pro města s výjimkou Prahy, ale tam o tom budeme jednat ještě bilaterálně."

Celkově vláda vyčlenila na příští rok městům a obcím dvě miliardy korun jako protikrizové opatření na výkon státní správy. Ministerstvo financí si nechalo od Vysoké školy ekonomické vypracovat analýzu, podle které dostávají obce dotace na náklady na státní správu ve výši zhruba čtyř miliard korun.

Praha, Brno, Ostrava a Plzeň dnes reprezentují přibližně 20 procent populace České republiky, 35 procent pracovního trhu a společně představují svým podílem na celostátním HDP téměř 40 procent ekonomické výkonnosti země.

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie

Související zprávy

Fotogalerie [F] fotogalerie