Úřad vlády nově přechází na doménu vlada.gov.cz. Více informací

Aktuálně

13. 11. 2009 12:32

Premiér Jan Fischer předá zítra ve Vatikánu pamětní medaili

Medaile byla vyražena při příležitosti 20. výročí kanonizace sv. Anežky České

Praha, 13. 11. 2009 - Předseda vlády ČR Jan Fischer zítra ve Vatikánu předá jako dar Jeho Svatosti při příležitosti 20. výročí kanonizace svaté Anežky České pamětní medaili.

Tato medaile byla vydána u příležitosti 20. výročí dvou událostí, které spolu časově a hlavně obsahově souvisejí. 12. listopadu 1989 vyhlásil papež Jan Pavel II. kanonizaci Anežky Přemyslovny, která byla českým národem uctívaná jako ochránkyně v době nejvyšší tísně. Druhou událostí, která se stala

17. listopadu 1989 je brutální policejní útok na průvod studentů konaný na paměť padesátého výročí nacistického útoku na podobný průvod.

Anežka Česká byla nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. Ačkoliv se mohla vdát na některý z evropských panovnických dvorů, rozhodla se pro vstup do kláštera. V Praze založila špitál svatého Františka a věnovala se péči o chudé a nemocné. O její svatořečení neúspěšně usiloval už Karel IV. Teprve v roce 1874 ji papež Pius IX. prohlásil za blahoslavenou. Na svatořečení Janem Pavlem II. v roce 1989 přijelo do Vatikánu několik tisíc českých poutníků.

Pamětní medaile Sv. Anežka Česká k příležitosti výročí svatořečení Sv. Anežky

Anežka Přemyslovna požívala již za svého života všeobecné úcty a v baroku vzniklo proroctví, že česká svoboda vzejde z jejího svatořečení. Po staletí odkládaná kanonizace souzněla s nejmasovějším projevem odporu proti komunistické totalitě. První rok Desetiletí duchovní obnovy národa (1988) vyhlášený kardinálem Františkem Tomáškem byl zasvěcen právě Anežce České a na poutní místa přicházely tisíce katolíků a desetitisíce sympatizantů. Následné svatořečení bylo vyvrcholením projevované úcty. Symbolická vůdčí postava uznávaná od 13. století byla postavena na oltář a stala se duchovním ochráncem nekrvavé sametové revoluce. Výrazem jejího uznání celým národem bylo užití Anežčina obrazu na bankovkách nově vzniklé České republiky.

Na aversu medaile, kterou premiér předá zítra ve Vatikánu Jeho Svatosti, je vyobrazení svaté Anežky České ztvárněné podle kanonizačního obrazu M. Tauce. V opisu medaile je uvedeno datum 13. 11., tedy den památky sv. Anežky České a datum, kdy byla Anežka vepsána do seznamu svatých a římského kalendáře svátků. Na medaili je záměrně užito toto zdánlivě nesprávné, pro Anežčinu úctu ovšem důležitější datum 13.11. Revers medaile je pojat jako pamětní deska věnovaná připomenutí obnovení svobodného demokratického života v České republice po několika desetiletích totalitních režimů.

Pamětní medaile Sv. Anežka Česká k příležitosti výročí svatořečení Sv. Anežky

Emise je realizována v limitovaném nákladu šedesáti číslovaných kusů z ryzího zlata o váze jedné trojské unce, šedesát číslovaných kusů z ryzího zlata o váze jedné poloviny trojské unce a tři sta kusů stříbrných medailí o váze 16 g. Autorem medaile je akademický sochař Miroslav Kovářík. Ražbu medaile provedla Česká Mincovna a.s. v Jablonci nad Nisou.

Pamětní medaile je ražena s pořadovým číslem 20 jako symbol 20. výročí kanonizace sv. Anežky.

Roman Prorok, mluvčí vlády ČR

vytisknout   e-mailem   Facebook   síť X

Fotogalerie [F] fotogalerie